O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  bp Grzegorz Ryś ...


 bp Grzegorz Ryś

- kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracę naukową łączył zawsze z zaangażowaniem duszpasterskim, między innymi jako rekolekcjonista. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii i duchowości. W latach 2007-2011 był rektorem WSD archidiecezji krakowskiej, a 2010-2011 przewodniczącym konferencji rektorów seminariów duchownych w Polsce.

16 lipca 2011 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 28 września tegoż roku otrzymał święcenia biskupie. Przewodniczy zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP i sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej.

W naszym domu kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesje „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015) oraz „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016). Treści tych trzech sesji ukazały się w Zeszytach Formacji Duchowej: 68/ 2015, 71/2016 i 75/2017. W ramach Szkoły Lectio Divina przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016).

0  
 
 

 

0

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl