O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 76: Kryzys - godzina Boga - Amed ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 76 

 

Kryzys - godzina Boga

 Amedeo Cencini FdCC

kanosjanin, kierownik duchowy,
znany i ceniony włoski formator,
wykładowca na Papieskim Uniwersytecie
Salezjańskim i "Claretianum" w Rzymie

 

W 76. numerze Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy treści, którymi Amedeo Cencini FdCC podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Spotkanie „Kryzys - godzina Boga” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 4-6 października 2016 r.

 


Amedeo Cencini FdCC, homilie z sesji „Kryzys - godzina Boga” (4-6 XI 2016)

 

*** *** ***

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

(…)

Amedeo Cencini FdCC nie sprowadza problemu kryzysu jedynie do doświadczenia natury czysto psychicznej. Ludzka pomoc w kryzysie jest cenna, ale nie jest jedyną latarnią na wzburzonym morzu cierpienia. W ciemnościach ze i odpowiedzią przychodzi słowo Boże. Oczyszcza nas z naszych iluzji, z własnych „jedynie słusznych racji” i pokazuje drogę do prawdziwego wyjścia z kryzysu.

(…)

Konferencje pomagają oddramatyzować lękowe spojrzenie na kryzys, aby nie czynić z niego życiowego tabu, ale dostrzec w nim godzinę przechodzącego Boga, która w ludzkim cierpieniu i zagubieniu jest godziną miłości.

Krzysztof Wons SDS

 

*** *** ***

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej 
  • Problematyka kryzysów w ujęciu obiektywnym.
  • Problematyka kryzysów w ujęciu subiektywnym.
  • Typy walki.
  • Rozpoznać kryzysy.
  • Przejść przez kryzysy.
  • Przygotować się na kryzysy.
  • Pytania i odpowiedzi.

 

*** *** ***

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań i książek – owoców spotkań, które Amedeo Cenicini FdCC prowadził w naszym domu, a które wydały Studio Katolik - www.katolik.tv i Wydawnictwo Salwator - www.salwator.com

  

 

  

  

  

  

 

Inne publikacje ojca Amedeo Cencini FdCC

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl