O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament 2-4 lutego 201 ...


Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH
I OSÓB KONSEKROWANYCH

2-4 lutego 2018

 

Duch Święty obficie rozdaje charyzmaty i zapewnia harmonię pomiędzy różnymi darami hierarchicznymi, udzielanymi poprzez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi, rozdzielanymi według Jego uznania. Jest nie tylko dawcą darów, ale także sprawcą jedności między charyzmatem a urzędem i źródłem harmonii w osobie, która przyjmuje Jego dary. Jego dary prowadzą do wewnętrznej spójności osoby i wspólnoty. Sesja rekolekcyjna o relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. Rozważania będą proponowane w świetle Słowa Bożego i nauki Kościoła.

PROWADZI: abp Grzegorz Ryś
- metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista [więcej].

Abp Grzegorz Ryś prowadził w naszym domu sesje w ramach Szkoły Biblijnej: „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015) i „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016). W ramach Szkoły Lectio Divina przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016).  

=== === ===

możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję
„Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament”
– od 4 września 2017 roku –

=== === ===

 

Spotkania rekolekcyjne dla księży i osób zakonnych odbywały się w krakowskim CFD od kilku lat. Wpisywały się w nurt życia Kościoła, np. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2016), Rok Życia Konsekrowanego (2015) czy Rok Kapłański (2010), ale stawały się też odpowiedzią na prośby wyrażane przez uczestników spotkań.

 
   

=== === ===

W dniach od 25 do 27 stycznia 2017 r. odbyła się sesja rekolekcyjna dla księży i osób konsekrowanych „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”, którą prowadził Amedeo Cencini FdCC - ceniony włoski formator..

homilie z sesji „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”

na zdjęciu: Amedeo Cencini FdCC (25 I 2017)

=== === ===

W Roku Miłosierdzia rekolekcje „Miłosierni jak Ojciec” prowadził Innocenzo Gargano OSBCam (27-29 I 2016). Wprowadził do przemodlenia własnego powołania i misji w świetle perykop o Bożym miłosierdziu, wskazanych w bulli Misericordiae Vultus.

homilie z sesji „Miłosierni jak Ojciec”

na zdjęciu: Innocenzo Gargano OSBCam i Danuta Piekarz (27 I 2016)

=== === ===

W Roku Życia Konsekrowanego był wśród nas Raniero Cantalamessa OFMCap. Kaznodzieja Domu Papieskiego prowadził spotkanie „Śluby przeżywane według Ducha” (31 V - 2 VI 2015).

homilie z sesji „Śluby przeżywane według Ducha”

na zdjęciu: Raniero Cantalamessa OFMCap. (31 V 2015)

=== === ===

Giovanni Dal Piaz OSBCam, przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), prowadził sesję dla przełożonych męskich i żeńskich instytutów zakonnych, zarządów lokalnych i odpowiedzialnych za formację „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?” (15-17 V 2012).

homilie z sesji „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?”

na zdjęciu: Giovanni Dal Piaz OSBCam I Danuata Piekarz (15 V 2012)

=== === ===

Z okazji Roku Kapłańskiego rekolekcje „Podążając za Tobą…” (29-31 I 2010) dla ponad stu kapłanów diecezjalnych i zakonnych prowadził abp Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto we Włoszech. Zaproponował ich uczestnikom drogę lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych w roku 2004.

homilie z rekolekcji „Podążając za Tobą…”

na zdjęciu: abp Bruno Forte (29 I 2010)

=== === ===

Polecamy również materiały z sesji „Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej. Kryteria rozeznawania”, którą prowadził Krzysztof Wons SDS.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl