O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Józef Augustyn SJ ...


 o. Józef Augustyn SJ

jezuita, kierownik duchowy i rekolekcjonista, animator ćwiczeń ignacjańskich, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej (zob. bibliografia). Obecnie jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Życie Duchowe", należy również do rady programowej kwartalnika „Pastores” poświęconego formacji kapłańskiej.

Związany z naszym domem formacyjnym od jego początków. Od 1999 r. jest członkiem rady programowej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych działającej przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie; w Szkole Wychowawców prowadził wykłady i superwizję. Pomaga nam jako kierownik duchowy w towarzyszeniu indywidualnym podczas Ćwiczeń Duchownych.

Prowadził do tej pory trzy weekendowe spotkania formacyjne w naszym centrum. Były to spotkanie: „Jak rozeznawać powołania życiowe?” (1-3 maja 1998 r.), skupienie dla ludzi młodych stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi, odnoszącymi się do ich powołania: „Jak zmierzyć się z życiem?” (29-31 października 1999 r.), skupienie rekolekcyjne dla maturzystów i studentów, dla młodych małżeństw, jak również dla alumnów i młodych księży: „Być synem, aby stać się ojcem. Być córką, aby stać się matką” (5-7 listopada 1999) oraz dwie sesje w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego: „Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe” (17-19 października 2003 r.) i „Zmęczenie - wypalenie - kryzys. Jak pomóc sobie i innym?” (19-21 lutego 2010 r.).

Józef Augustyn SJ jest również autorem zeszytu pt. „W trosce o autentyczne życie duchowe", który końcem kwietnia 2010 r. ukazał się w ramach "Zeszytów Formacji Duchowej" (wiosna * 47 / 2010).

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl