O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Biblioteka CFD
Uniesť krízu vo svetle Božieho Slova (książka) - Krzysztof Wons SDS
Nakładem Wydawnictwa Salwator (Kraków 2015) ukazał się słowacki przekład książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS „Wiara i kryzysy w świetle słowa Bożego”.

„Odovzdať sa Ježišovi”. Rekolekcje ze św. Mateuszem po słowacku
Nakładem wydawnictwa Misionár (Michalovce 2015) ukazał się słowacki przekład książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS „Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem”.

Po prostu lectio divina na niedziele i święta. Rok B (książka) - Ryszard Stankiewicz SDS
Książka zawiera rozważania słowa Bożego, którymi duszpasterz krakowskiego CFD dzielił się w ubiegłych latach za pośrednictwem internetu. «Czym ryzykujesz, nabywając tę książkę? Ufam, że największym ryzykiem jest to, że pokochasz Boże Słowo, a jeszcze bardziej jego Autora, Pana Boga. (...) Zatem czytaj, medytuj, módl się, kontempluj i wzrastaj w wierze, nadziei i miłości na Bożą chwałę i pożytek braci i sióstr» - zachęca ks. Ryszard.

Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 1: „Treść - Dynamika - Program” - Krzysztof Wons SDS
„Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina” ma pomóc w formacji rekolekcjonistów oraz kierowników duchowych towarzyszących w rekolekcjach lectio divina. Dzieląc się doświadczeniem zdobywanym w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, chcemy stworzyć środowisko współpracowników szerzących kulturę rekolekcji lectio divina.

Ocalony. Lectio divina z Zacheuszem (książka) - Krzysztof Wons SDS
„Tyle jest jeszcze dookoła nas poszukujących Zacheuszów, którzy „oblepieni” osądzającymi spojrzeniami, obciążeni szemraniami, mają ochotę wdrapać na drzewo i czekać, aż spotka ich to samo szczęście, co celnika z Jerycha. Biblia jest jak sykomora – drzewo Bożej łaski. Czeka, aż się na nie wdrapiemy i spotkamy ze spojrzeniem Boga, który codziennie przechodzi przez nasze miasto, aby przemówić do naszego serca. (...) Otwórzmy Biblię na dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza, aby raz jeszcze przeżyć spotkanie Zacheusza z Jezusem i rozpoznać siebie w ocalonym celniku. Warto otwierać Biblię, bo w niej uczymy się patrzeć na siebie oczami Boga” - pisze autor we wstępie do książki.

„Uveriť Ježišovi”. Rekolekcje ze św. Markiem w języku słowackim
Nakładem wydawnictwa Misionár (Michalovce 2014) ukazał się słowacki przekład książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS „Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem”.

Piotr i Judasz. Dwie historie i Miłosierdzie (książka) - Krzysztof Wons SDS
«Szymon Piotr i Judasz Iskariota. Piotr - „pierwszyˮ (protos); Judasz - „autsajderˮ, z dopiskiem „ten, który Go zdradziłˮ (Mt 10, 2.4). Piotr lider Dwunastu, Judasz - „odszczepieniecˮ i zdrajca Mistrza. (…) sporo ich łączyło. (…) I pierwszego, i drugiego Jezus umiłował do końca (…) Obaj przeżyli kryzys powołania, rozczarowanie Jezusem, bunt, odejście od Mistrza (…) Wyparli się i zdradzili Mistrza (…) Obaj się opamiętali i żałowali. Obaj się „wyspowiadaliˮ. (…) Najbardziej różnił ich żal po upadku. Piotr żałował wpatrzony w miłujące oczy Jezusa, Judasz żałował, patrząc w zimne spojrzenie wspólników grzechu (…) Dwie historie: Galilejczyka i Judejczyka… i czekające na nich Miłosierdzie» - pisze autor we wstępie książki, która jest owocem sesji, którą prowadził w CFD Salwatorianów w Krakowie w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2012 r.

Czasy ostateczne. Mowa eschatologiczna Jezusa. Lectio divina do Mt 24-25 (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Naszym rozmowom o czasach ostatecznych nierzadko towarzyszy ciekawość, niepewność i lęk przed nieznaną godziną. Ewangelia Mateusza uczy innego spojrzenia. Mówi o drugim przyjściu Jezusa jak o nadejściu upragnionej wiosny i lata. Będzie to dzień „kwitnącej figi”, utęsknionego spotkania z Oblubieńcem, który „stanie w drzwiach”, by zaprosić na wieczną ucztę miłości. Książka „Czasy ostateczne…” stanowi owoc sesji formacyjnej, którą ks. Krzysztof Wons SDS prowadził w dniach 25-27 XI 2011.

Głos z pustyni. Homilie z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (książka) - red. P. Szyrszeń SDS
„Na pustyni” domu rekolekcyjnego wypowiadane jest słowo rodzące się ze Słowa i prowadzące do Słowa. Dom rekolekcyjny staje się uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem i Jego Słowem. W niniejszej książce publikujemy wybrane teksty homilii, pochodzące - poza jednym wyjątkiem - z okresu 2009-2012. Pierwszą grupę stanowią homilie wygłoszone przez duchownych prowadzących weekendowe spotkania formacyjne, pochodzących z Polski i z zagranicy, szczególnie z Włoch. Drugą grupę tekstów stanowią homilie kapłanów diecezjalnych i zakonnych zaangażowanych w posługę w czasie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina i ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Zbiór, wydawany z okazji 15-lecia posługi Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, zawiera również kilka homilii duszpasterzy aktualnie posługujących w krakowskim ośrodku formacyjnym.

Dni, które zmieniły moje życie. Świadectwa (książka) - red. J. Stencel SDS, P. Szyrszeń SDS, P. Ślęczka SDS
Książka „Dni, które zmieniły moje życie”, zawiera świadectwa uczestników różnego typu spotkań organizowanych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Osoby te, odważnie dzieląc się swoim doświadczeniem wiary, często piszą o tym, jak Słowo Boże stopniowo przygotowywało je do poznania siebie i dokonania wyborów zmieniających ich życie. Choć akcentują różne elementy formacji, niemal zawsze odnoszą się do drogi modlitwy lectio divina. Zamieszczone teksty, w których zachowano formułę osobistego świadectwa każdej z piszących osób, składają się na pewien obraz działania Boga tam, gdzie jest On słuchany z żywą wiarą.

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl