O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Biblioteka CFD
Umocowani w Słowie (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Książka jest owocem kilkunastu lat współpracy Autora z kwartalnikiem "Pastores". Rdzeniem zebranych dwudziestu jeden artykułów, medytacji, rozważań w formie lectio divina pozostaje słowo Boże, bez którego nie ma życia, rozwoju i formacji powołanych. Ono - zaświadcza Krzysztof Wons SDS - "pragnie z nami żywej relacji i szuka drogi do naszego serca. Chce ożywiać i przemieniać". Na mocy Bożego słowa ma się również opierać słowo głoszone innym. Książka ukazała się  w ramach serii "Biblioteka Pastores".

Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza. Rekolekcje lectio divina (książka) - ks. Piotr Ślęczka SDS
Zebrane w książce "Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza" wprowadzenia do modlitwy pochodzą z rekolekcji lectio divina przeprowadzonych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (2010 r.) oraz w Trzebini (2011 r.). Autor dołączył również, tytutłem wprowadzenia, tekst, w któym omawia etapy lectio divina w oparciu o modlitwę Maryi - Matki Słowa. Z treści książki można skorzystać, by w milczeniu i z towarzyszeniem duchowym odprawić indywidualne rekolekcje. Są one, jak pisze autor "szansą rozwoju wiary tak dla osób duchownych i konsekrowanych, jak i dla świeckich, gdyż Pan Bóg uczynił każdego z nas zdolnym do twóczego dialogu ze Słowem Życia".

Skała. Rekolekcje lectio divina ze świętym Piotrem (książka, oprawa twarda) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem amocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe. Książka "Skała. Rekolekcje ze św. Piotrem" stanowi drugą część rozważań rekolekcyjnych na kanwie historii św. Piotra Apostoła. W tomie piewrwszym ("Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem") autor zaproponował rozważania w oparciu o teksty ewangeliczne, w drugim natomiast sięga do tekstu Dziejów Apostolskich.

Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem emocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe. Książka "Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem" jest w pewnym stopniu przedłużeniem drogi, którą autor zaproponował wcześniej w lectio divina do czterech Ewangelii.

Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Książka "Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem" to czwarty i ostatni tom w cyklu formacji: cztery Ewagelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina. Jest zaproszeniem do przemodlenia w świetle Słowa Bożego osobistej wiary w Jezusa - Mistrza i Oblubieńca.

Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Po rekolekcjach z Markiem i Mateuszem, oddajemy się prowadzeniu Łukasza. Podczas gdy Marek troszczył się o ucznia, któremu brakuje wiary, a Mateusz zajął się katechizowaniem ucznia małej wiary, Łukasz pomaga uczniowi przeżywać wiarę w obrębie osobistej historii życia i w obrębie wydarzeń, w których jest on zanurzony „dzisiaj”. Publikacja zaprasza do przemodlenia trzeciej Ewangelii na drodze lectio divina - wielowiekowej tradycji modlitwy zakorzenionej w Biblii.

Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS
„Rekolekcje lectio divina ze św. Mateuszem” są drugim etapem formacji w programie „cztery ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Bierzemy do ręki "Ewangelię katechetów", jak ją nazywa kard. C. Martini, która jest pomocą w kształtowaniu się solidnej tożsamości ucznia Jezusa.

Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ośmiodniowe rekolekcje lectio divina ze św. Markiem są pierwszym etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele. Publikacja proponowana jest jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych. Może także służyć jako propozycja indywidualnej formacji przeżywanej w warunkach codzienności.

Skała. Rekolekcje lectio divina ze świętym Piotrem (książka, oprawa miękka) - ks. Krzysztof Wons SDS
Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem amocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe. Książka "Skała. Rekolekcje ze św. Piotrem" stanowi drugą część rozważań rekolekcyjnych na kanwie historii św. Piotra Apostoła. W tomie piewrwszym ("Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem") autor zaproponował rozważania w oparciu o teksty ewangeliczne, w drugim natomiast sięga do tekstu Dziejów Apostolskich.

Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS
W dniach 21-24 listopada 2011 r. trwały na Jasnej Górze rekolekcje dla polskich biskupów. Książka "Nawrócony pasterz" to zapis tych nauk wygłoszonych przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS. (seria "Biblioteka Pastores"; Wydawnictwo Bernardinum).

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl