O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Aktualności
Uczucia kochane 6-8 października 2017

Drodzy Przyjaciele! Wiecie, że ks. Krzysztof Grzywocz nie może być z nami na sesji 6-8 października br. Miał mówić do nas o uczuciach kochanych. Bardzo nam go brakuje. Tym bardziej więc nie rezygnujemy z sesji. Odbędzie się w zaplanowanym terminie. Będzie dedykowana ks. Krzysztofowi. W duchu i przyjaźni z ks. Krzysztofem podejmę temat: „Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca” (...) [CZYTAJ WIĘCEJ].

Krzysztof Wons SDS, 30 sierpnia 2017


PROGRAM Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na rok 2018
MOŻLIWOŚĆ NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
    na spotkania organizowane w 1. półroczu 2018 r.
        - od 4 września 2017 r.
    na spotkania organizowane w 2. półroczu 2018 r.
        - od 1 stycznia 2018 r.

ZFD 24: Jak przeżyć stratę? - ks. Krzysztof Grzywocz
Dzielimy się tekstem artykułu ks. Krzysztofa Grzywocza pt. „Jak przeżyć stratę?”, który został opublikowany w Zeszytach Formacji Duchowej nr 24 – „Śmierć” – z 2004 r.

Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza 25-27 sierpnia 2017 - info i homilie
2017-08-25 - Pytanie o porządek: kogo kochać „najpierw”, a kogo „potem”? [IG].
2017-08-26 - „Ale co się dzieje między nami?”. Miłość zmienia wszystko! [IG].
2017-08-27 - Jesteś łatwo kruszącą się skałą, ale Ojciec cię wybrał! [IG].

Ewangelia Dzieciństwa według św. Mateusza i św. Łukasza (MP3) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu wi­dze­nia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.

Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza 25-27 sierpnia 2017 - zapowiedź
25-27 VIII 2017 w ramach Szkoły Biblijnej odbędzie się sesja „Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza”, którą prowadzi Innocenzo Gargano OSBCam.
 

„Życiowe wybory...” Piotra Ślęczki SDS po ukraińsku
W 2017 r. ukazała się na Ukrainie publikacja „Життєві рішення у світлі Божого слова” - tłumaczenie książki Piotra Ślęczki SDS „Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego”.

ks. Krzysztof Grzywocz
kapłan diecezji opolskiej, wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Tu znajdziesz informację o spotkaniach prowadzonych przez ks. K. Grzywocza w naszym domu.

Ćwiczenia Ignacjańskie 14-22 sierpnia 2017 - homilie cz. 3
2017-08-20 - [nagranie homilii - Joachim Stencel SDS].
2017-08-21 - [nagranie i tekst homilii - Piotr Kwiecień CM].
2017-08-22 - [nagranie i tekst homilii - Krzysztof Wons SDS].

Ks. Krzysztof Grzywocz zaginął w Alpach - prosimy o modlitwę
„Nasz drogi Przyjaciel, zaginął (...). Stwórzmy krąg stałej i wytrwałej modlitwy za zaginionego ks. Krzysztofa. Służy nam z miłością od wielu lat. Ogarnijmy go i towarzyszmy mu naszą modlitwą! Bądźmy w duchowej łączności” - prosi Krzysztof Wons SDS.

poprzednie [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl