O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Przyjrzyj się swojej wierze! (MP3) - Wojciech Giertych OP
Wiara jest darem łaski, który otrzymaliśmy w chwili przyjęcia chrztu świętego. Co z tym darem zrobiliśmy? Czy go używamy? Czy go rozwijamy? A może zagrzebaliśmy go głęboko w psychice albo zastąpiliśmy własnymi pomysłami i ambicjami, skutkiem czego łaska wiary nie bardzo potrafi „się przebić” do prawdziwego życia?

Jezu, Ty jesteś naszym Królem! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Jana (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS
Stał się człowiekiem, zamieszkał w Nazarecie, umył uczniom nogi i umarł na Golgocie, bo Bóg kocha „do końca”. Przeszedł przez ziemię służąc, a wywyższony na krzyżu „zakrólował z drzewa”. Dał nam życie nowe nowością, która nie przeminie. Piłat mówił o Nim: „oto Człowiek” i „oto Król wasz”, a my z Natanaelem wyznajemy: „Jezu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Wszechświata!”.

Zawierzyć Opatrzności. Rekolekcje lectio divina z Księgą Estery (MP3) - Piotr Ślęczka SDS
Nagranie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina: Samotność, niebezpieczeństwo, przeżycie lęku, nieprzyjazny człowiek, konieczność podjęcia działania, które jest ryzykowne. Czy sytuacja Estery nie jest podobna do naszych życiowych prób? Modląc się historią Estery, otrzymujemy szansę rozpoznania ukrytej obecności Pana Boga w każdym wydarzeniu naszego życia.

Czy chcesz być zdrowy? Lectio divina do J 5, 1-18 (MP3) - Joachim Stencel SDS
Zmagamy się z dolegliwościami fizycznymi, psychicznymi i duchowy­mi. Wyczekujemy upragnionego dnia, w którym ktoś zdejmie z nas ciężar paraliżującej bezradności. Czujemy się samotni. Ból nie pozwala nam przeczuć bliskości Jezusa, który jako pierwszy pragnie naszego zdro­wia, a uzdrowienie uzależnia od naszej decyzji. Pyta nas, czy naprawdę chcemy wyzdrowieć. Autor zaprasza do spotkania z Jezusem, który uzdrawia przy „sadzawce” Słowa.

Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania (MP3) - Amedeo Cencini FdCC
Autor podejmuje refleksję nad koniecznością i autentycznym znaczeniem formacji permanentnej. Formacja jest permanentna, gdyż wezwanie ze strony Boga jest codzienne. Bóg bowiem jest wiecznie „powołującym” (wł. chiamante), czyli „miłującym”, „który-jest-miłującym” (wł. chi-amante). Jest więc rzeczą fundamentalną, by nie zadowalać się wytrwałością, ale uczyć się wierności, wierności kreatywnej, gdyż każdego dnia Ojciec wzywa nas, byśmy przeżywali własne powołanie w sposób nowy i wyjątkowy, z sercem coraz bardziej ogarniętym pasją i z odwagą coraz radykalniejszych wyborów.

Upoznavanje samoga sebe u svjetlu Božje riječi (MP3) - K. Wons SDS
Nagranie sesji „Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego”, którą Krzysztof Wons SDS prowadził dla animatorów i członków Wspólnoty Krwi Chrystusa (Lovran - Chorwacja, 21-23 października 2016). Konferencje, homilie, pytania i odpowiedzi, i nabożeństwo Drogi Krzyżowej tłumaczył na język chorwacki Ilija Grgić CPPS.

Cała piękna. Lectio divina z Maryją (płyty CD) - Krzysztof Wons SDS
Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo.

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 3: Ewangelia wg św. Łukasza (MP3) - bp Grzegorz Ryś, Krzysztof Wons SDS
Konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z towarzyszeniem w rekolekcjach lectio divina w czasie III etapu, tj. formacji ucznia Jezusa w Ewangelii wg św. Łukasza.

Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos (MP3) - Mario Cucca OFMCap., bp Piotr Turzyński, ks. Wojciech Węgrzyniak
Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego – bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strze­gą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrze­bu­jemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. XIII Dni Duchowości Biblijnej...

Kryzys - godzina Boga (MP3) - Amedeo Cencini FdCC
Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos, zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń.

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl