O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania (MP3) - Amedeo Cencini FdCC
Autor podejmuje refleksję nad koniecznością i autentycznym znaczeniem formacji permanentnej. Formacja jest permanentna, gdyż wezwanie ze strony Boga jest codzienne. Bóg bowiem jest wiecznie „powołującym” (wł. chiamante), czyli „miłującym”, „który-jest-miłującym” (wł. chi-amante). Jest więc rzeczą fundamentalną, by nie zadowalać się wytrwałością, ale uczyć się wierności, wierności kreatywnej, gdyż każdego dnia Ojciec wzywa nas, byśmy przeżywali własne powołanie w sposób nowy i wyjątkowy, z sercem coraz bardziej ogarniętym pasją i z odwagą coraz radykalniejszych wyborów.

Upoznavanje samoga sebe u svjetlu Božje riječi (MP3) - K. Wons SDS
Nagranie sesji „Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego”, którą Krzysztof Wons SDS prowadził dla animatorów i członków Wspólnoty Krwi Chrystusa (Lovran - Chorwacja, 21-23 października 2016). Konferencje, homilie, pytania i odpowiedzi, i nabożeństwo Drogi Krzyżowej tłumaczył na język chorwacki Ilija Grgić CPPS.

Cała piękna. Lectio divina z Maryją (płyty CD) - Krzysztof Wons SDS
Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo.

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 3: Ewangelia wg św. Łukasza (MP3) - bp Grzegorz Ryś, Krzysztof Wons SDS
Konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z towarzyszeniem w rekolekcjach lectio divina w czasie III etapu, tj. formacji ucznia Jezusa w Ewangelii wg św. Łukasza.

Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos (MP3) - Mario Cucca OFMCap., bp Piotr Turzyński, ks. Wojciech Węgrzyniak
Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego – bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strze­gą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrze­bu­jemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. XIII Dni Duchowości Biblijnej...

Kryzys - godzina Boga (MP3) - Amedeo Cencini FdCC
Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos, zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń.

Bliskość, która leczy (MP3) - Bogusław Szpakowski SAC
Bliskość to właściwość relacji „ja” z innym „ty”, a także boskim „Ty”. Wszyscy jej pragniemy, gdyż jest podstawową potrzebą ludzką. Bywa jednak niedoceniana, zaniedbywana, a nawet porzucana. Bez niej nasze serca stają się zimne, skurczone i cierpimy z powodu osamotnienia. Bliskość jest jak rozgrzewający pokarm i lekarstwo przynoszące zdro­wie dla naszych serc. (...)

Hiob. Księga nadziei (płyty CD) - bp Grzegorz Ryś
Księga Hioba mówi o Bogu, który ma nadzieję, że człowiek nie zwątpi w Niego w sytuacji ekstremalnego cierpienia i ogołocenia. Mówi także o człowieku, który ogołocony ze wszystkiego, nie traci nadziei, że Bóg jest dobry, że nie zapomniał o nim i wyprowadzi go z dołu zagłady; nie traci nadziei także wtedy, gdy Bóg nie odpowiada na jego pytania. Człowiek stoi przed wyborem: zgodzić się na Boga, który jest tajemnicą, albo zbuntować się i zwątpić w Niego.

Umiłowany. Rekolekcje lectio divina z umiłowanym uczniem (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Zbliżmy się do umiłowanego ucznia, aby razem z nim poznawać przesłanie czwartej Ewangelii. Chciejmy poznawać charyzmatyczną osobowość Umiłowanego ucznia, duchowego ojca tradycji Janowej i stróża powstawania czwartej Ewangelii. Jego duchowość jest duchowością na wszystkie czasy i dla wszystkich uczniów, niezależnie od powołania, charyzmatów czy funkcji w Kościele. Spełnijmy pragnienie Jezusa, aby obecność Jego umiłowanego ucznia przedłużała się w Kościele także przez nas.

Perspektywa nowej ziemi. Księga Jozuego (płyty CD) - ks. Waldemar Chrostowski
Bóg jest niezmiennie wierny złożonym obietnicom. Prowadzi konsekwentnie swój lud do Ziemi Obiecanej niezależnie od przeszkód, które napotyka. Żywa wiara w wierność Boga sprawia, że niełatwa codzienność staje się pełna nadziei. Historia ludu z Księgi Jozuego jest jedynie etapem spełniania się największej obietnicy, w której uczestniczymy wszyscy. Dopełni się na końcu czasów, gdy Bóg historii, odpowiadając na naszą wierność, raz na zawsze wprowadzi nas do „nowej ziemi”.

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl