O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Dom na skale (MP3) - Joachim Stencel SDS
Pragnienie trwałego domu wypisane jest w ludzkim sercu. Żyje w nas ostateczna tęsknota za domem Ojca. Jezus zapewnia: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie” (J 14, 2-3). Domy, które budujemy na ziemi są przedsmakiem przyszłego zamieszkania w domu Ojca. Czego nie powinno zabraknąć w projekcie domu, by chciało się w nim mie­szkać? Co jest jego rzeczywistym fundamentem? O co należy zadbać w trakcie budowy i czego się strzec? Sesja o solidnym budo­waniu domu życia w świetle Słowa.

Między psychiczną równowagą a duchową dojrzałością. Rozeznawanie duchów (MP3) - Krzysztof Dyrek SJ
Sesja podejmuje refleksje nad regułami o rozeznawaniu duchów drugiego tygodnia Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli. Reguły te służą pomocą w rozeznawaniu działania duchów, gdy osoba jest kuszona nie w sposób jawny, ale ukryty, „pod pozorem dobra”. Posiadanie odpowiedniej dojrzałości osobowej jest warunkiem właściwego rozeznawania duchowego.

Dziedziniec Mistrzów Duchowych (DVD - komplet 11 płyt)
Komplet 11 wywiadów filmowych przeprowadzonych przez Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego, z duchowymi autorytetami Kościoła: R. Cantalamessa OFMCap., A. Cencini FdCC, ks. W. Chrostowski, B. Costacurta, bp E. Dajczak, I. Gargano OSBCam., ks. (bp) M. Janocha, abp P. Marini, kard. G. Ravasi, M.I. Rupnik SJ, bp G. Ryś.

   


Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Łukasza (płyty CD) - Piotr Szyrszeń SDS
Modląc się Męką Pańską wg św. Łukasza chcemy kontemplować Jezusa w drodze do tych, którzy są świątynią Boga; Jezusa szuka­jącego nas, jak Piotra – spojrzeniem, jak Heroda – milczeniem, jak kobiety płaczące – napomnieniem, jak prześladowców – modlitwą, by i nam, jak dobremu łotrowi powiedzieć: „dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).

Miłosierni jak Ojciec (MP3) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Sesja z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. „Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni (…). Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia” (bulla Misericordiae Vultus). Konferencje prowadzone w rytmie lectio divina zachęcają do prze­modlenia własnego życia i powołania w świetle ewangelicznych perykop o Bożym miłosierdziu.

Wsłuchany w Boga. Lectio divina z Józefem z Nazaretu (płyty CD) - Krzysztof Wons SDS
Józef z Nazaretu – człowiek odważnej wiary, otwarty na wstrząsające Boskie zamiary. Rezygnuje z własnych życiowych planów, aby dać pierwszeństwo Bogu. Zanurzony w Słowie, wrażliwy na tajemnicę, posiadający zdolność rozróżnienia ludzkiej i Bożej woli. Obdarzony wewnętrzną czujnością, słuchający Boga „w dzień i w nocy”. Kochający mąż i ojciec. Sześć spotkań ze św. Józefem w świetle stronic czterech Ewangelii.

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 2: Ewangelia wg św. Mateusza (MP3) - Amedeo Cencini FdCC, Krzysztof Wons SDS
Konferencje i wprowadzenia do modlitwy są związane z towarzyszeniem w rekolekcjach lectio divina w czasie drugiego etapu, który poświęcony jest formacji ucznia Jezusa w Ewangelii wg św. Mateusza.

Bóg, miłośnik życia (MP3) - Marcin Ciunel MS, Ludwik Mycielski OSB, Danuta Piekarz
Pierwsza część sesji obejmuje konferencje, konwersatoria i lectio divina do wybranych tekstów biblijnych o Bogu, Miłośniku życia. W drugiej części przeży­wanej w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, rozważania skupią się wokół Księgi Rodzaju, w której objawia się Stwórca, kochający swoje stworzenie. Widzi, że wszystko, co stworzył jest dobre i błogosławi swojemu stworzeniu. Uczy nas miłości do życia i wzywa do odpowiedzialności za nie, abyśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, stawali się jak Stwórca – miłośnikami życia.

Ewangelia o przyjaźni Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Jana (płyty CD) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Stronice czwartej Ewangelii wypełnione są Jezusowymi wyznaniami miłości: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał...”; „Daj mi pić...”; „Trwajcie we mnie...”; „Nazwałem was przyjaciółmi...”; „Zabiorę was ze sobą...”; „Chcę, aby i oni byli ze Mną...”; „Pragnę...”. Konferencje przywołują wybrane przykłady przyjaźni Jezusa ze zwykłymi ludźmi: wierzącymi, poganami i grzesznikami. Podprowadzają do osobistego zgłębiania stronic Ewangelii Jana i do odpowiedzenia na zapro­szenie Jezusa do przyjaźni.

Relacje a potrzeba stawiania granic (płyty CD) - Mateusz R. Hinc OFM Cap.
Szczególną trudność w relacjach międzyludzkich stanowią granice: nie wszystko mi wolno w relacji i nie wszystko jest dopuszczalne w kontakcie ze mną ze strony innych. Sesja uwrażliwia na wagę umiejętnego stawiania granic i nauczyć nas stawiania granic w odpowiednim miejscu i odpowiednim momencie. Oznacza to również zmierzenie się z kwestią asertywności, nie zawsze dobrze rozumianej i wykorzystywanej w relacjach.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl