O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Płyty CD
Odrzucony przez ludzi, ocalony przez Boga. Lectio divina z Zacheuszem (Łk 19, 1-10) (płyty CD) - Krzysztof Wons SDS
W naszych domach rodzinnych i wspólnotach nie brakuje Zacheuszy cierpiących z powodu odrzucenia za własne występki. W każdym z nas jest coś z Zacheusza. Z utęsknieniem wyglądamy Kogoś, kto spojrzy na nas z miłością, nawiedzi nasze pogmatwane życie, pomoże je uporządkować i nada mu nowy sens. Sesja jest zaproszeniem do spotkania się z Jezusem w osobistej historii życia z perspektywy historii Zacheusza. Zaproponowana droga jest także praktyczną wskazówką do odczytywania przełomowych wydarzeń w świetle Słowa Bożego.

Jak pomagać w słuchaniu Słowa? Szkoła Lectio Divina dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach (MP3) - duszpasterze CFD
Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD zorganizowali spotkanie z myślą o przygotowaniu rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Nagranie obejmuje konferencje, wprowadzenia do modlitwy i homilie, z których pierwszą wygłosił bp Grzegorz Ryś.

Błogosławieni prześladowani (MP3) - Innocenzo Gargano OSB Cam., ks. Waldemar Chrostowski, Danuta Piekarz
Wiele jest stronic w Biblii, na których Pan Bóg objawia się wygnanym, prześladowanym, wołającym do Niego we łzach. Nie tylko się im objawia i błogosławi, ale sam dzieli ich los i nadaje mu sens. Potrafi najbardziej umęczoną ludzką historię przemienić w historię zbawienia. Sesja w ramach X Dni Duchowości Biblijnej, która uczy żywej, po­głę­bionej lektury Pisma Świętego, prowadzącej do spotkania z Bogiem Osobowym na stronicach przesiąkniętych ludzkim bólem, łzami i wiarą we Wszech­mocnego.

Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa? (film DVD) - ks. Waldemar Chrostowski
„Dosyć często słyszę zdania, że homilia nie powinna trwać dłużej niż 8 minut, (...) Tymczasem Ewangelii pod wieloma względami nie da się skrócić i streścić, nie tylko z powo­dów treści doktrynalnej, ale dlatego, że z Pismem Świętym jest tak, jak z osobą, którą się kocha. Jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to chcemy z nim być jak najdłużej...” - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z Krzysztofem Wonsem SDS. W listopadzie 2013 r. ukazał się na DVD trzeci film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych”.

Wiara rodzi się ze słuchania (płyty CD) - Raniero Cantalamessa OFMCap.
Tam, gdzie panuje hałas i chaos, wiara i życie duchowe zaczynają się dusić. Potrzebujemy codziennie przestrzeni, aby pooddychać ciszą i nastawić serce na słuchanie Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa. Rok Wiary jest okazją, aby w klimacie pustyni i medytacji zapytać o kondycję własnej wiary i zaczerpnąć ze Słowa natchnienie do jej ożywienia. Kazno­dzieja Papieski prowadzi swoje rozważania do pogłębionej medytacji wersetów Listu do Rzymian i pomoże uchwycić ścisły związek między wiarą i słuchaniem Słowa.

Zmysły i wrażliwość duchowa (płyty CD) - Amedeo Cencini FdCC
Żyjemy w czasach, w których nasza wrażliwość i zmysłowość są zagrożone. Bez właściwie uformowanej zmysłowości i wewnętrznej wrażliwości ryzykujemy, że kontakt z rzeczy­wisto­ścią pozostanie powierzchowny, „wirtualny”, albo raniący. Podjęty temat jest zaproszeniem do ponownego odkrycia wartości każdego ze zmysłów z perspektywy ducho­wości oraz wskaże kierunki solidnego formowania własnej wrażliwości.

„W Biblii jest nasze życie” (film DVD) - kard. Gianfranco Ravasi
Rozmowa z kard. Gianfranco Ravasi została przeprowadzona na etapie przygotowań filmu ewangelizacyjnego „Biblio, ojczyzno moja”. To drugi, wydany w formie DVD, film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych” - rozmów ks. Krzysztofa Wonsa SDS ze znanymi postaciami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego.

„Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii” (film DVD) - Innocenzo Gargano OSBCam.
Osoby, które obejrzały film „Biblio, ojczyzno moja”, miały okazję posłuchać ojca Innocenzo Gargano. Włoski kameduła, jeden z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele, tłumaczy w nim poszczególne etapy modlitewnej lektury Biblii. Teraz udostępniamy całą dwuczęściową rozmowę, którą Krzysztof Wons SDS przeprowadził z Innocenzo Gargano OSBCam. na etapie przygotowania filmu.

Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia (płyty CD) - Bruna Costacurta
Księga Wyjścia opowiada o Bogu, który bierze w obronę uciemiężony lud, gdy śmierć zaglą­da mu w oczy. Daje mu charyzmatycznego przewodnika, Mojżesza, aby przeprowadził „wybra­nych” przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Sesja jest zaproszeniem, aby razem Mojżeszem i Izraelitami podjąć drogę przez pustynię: przeżyć wyjście z Egiptu, cudowne przejście przez Morze Czerwone, odnowić przymierze z Bogiem i rozpalić w sobie na nowo tęsknotę za Ziemią Obiecaną.

Ukrzyżowany za nas, zmartwychwstał (MP3) - Maria Campatelli, Nataša Govekar, Marko Ivan Rupnik SJ, Michelina Tenace, Ryszard Stankiewicz SDS, Joachim Stencel SDS, Piotr Szyrszeń SDS, Krzysztof Wons SD
Sesja w ramach Szkoły Wiary podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”, w szczególności z wiarą w Jezusa, który za nas umarł na krzyżu, zstąpił do krainy umarłych, by otworzyć bramy nieba sprawiedliwym, którzy Go poprzedzili, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Rozważania proponowane są w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrzescijańska.

poprzednie [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl