O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Biblijna

Szkoła Biblijna powstała pod wpływem Szkoły Modlitwy Słowem Bożym.

Weekendowe spotkania modlitwy Słowem ujawniły wśród świeckich, duchownych i konsekrowanych wielkie pragnienie zgłębiania Pisma św.

Szkoła Biblijna proponuje regularnie sesje weekendowe, w których uczestnicy wprowadzani są w teologię i duchowość poszczególnych Ksiąg biblijnych. Sesje prowadzone przez cenionych biblistów i znawców duchowości biblijnej kładą nie tylko akcent na intelektualne poznawanie Ksiąg, co na osobiste doświadczenie jego sensu duchowego.

Modlitwa tekstem biblijnym, dzięki poznawaniu szczególnego środowiska duchowego Ksiąg biblijnych staje się dzięki temu jeszcze bardziej pogłębiona. Dlatego także w tej Szkole zasadniczy akcent nie pada na konferencje czy wykłady biblijne co raczej na osobiste przemodlenie Świętej Księgi. Sesje przeżywane są w klimacie pustyni i indywidualne modlitwy. Tradycyjnie istnieje możliwość indywidualnego spotkania z kierownikiem duchowym czy prowadzącym sesję. Na koniec sesji planowana jest także konferencja „pytania – odpowiedzi”, która pozwala uczestnikom na znalezienie odpowiedzi na rodzące się w trakcie konferencji i modlitwy pytania. Szkoła Biblijna jest także dobrym przygotowaniem do 8. dniowych rekolekcji lectio divina.

Aktualnie w ramach Szkoły prowadzone są regularnie trzy sesje w ciągu roku. Tematy na każdy rok zmieniają się. Poniżej zostały przedstawione i omówione tematy na najbliższy rok.


Dni Duchowości Biblijnej: Stary Testament czytany w świetle Ewangelii 9-12 listopada 2017
SZKOŁA BIBLIJNA
Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowotestamentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.
PROWADZĄ: kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera; s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.
      zaproś znajomych

Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza 1-3 września 2017
SZKOŁA BIBLIJNA
Paweł przewidując swą bliską śmierć, pisze do Tymoteusza drugi list, który brzmi jak testament. Przekazuje swemu wychowankowi cenne rady, jak rozwijać i ustrzec żywą wiarę w nadchodzących ciężkich czasach. Ostrzega, że „w ostatnich dniach” nastaną trudne chwile ze względu nasilenie się zła wśród ludzi, którzy będą zachowywać „pozory pobożności”. List pisany nie tylko do Tymoteusza, ale do wszystkich wiernych Kościoła, pomaga się skonfrontować z pytaniem o rozwój i dojrzałość własnej wiary w czasach, w których przyszło nam żyć.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, rekolekcjonista.
BRAK MIEJSC – nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej,
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 15 sierpnia 2017 r.

Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza 25-27 sierpnia 2017
SZKOŁA BIBLIJNA
Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu widzenia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.
PROWADZI: Innocenzo Gargano OSB Cam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina [z powodu bardzo ważnej przeszkody nie przyjedzie do nas Bruna Costacurta - aktualizacja: 03-04-2017] .
Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
      zaproś znajomych

„Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...” 2-4 października 2017
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
Często myślimy, mówimy, piszemy o poszukiwaniu Boga i trudnościach jakie temu towarzyszą. A może chodzi o to, żeby dać się znaleźć? Sesja warsztatowa przeznaczona dla duchownych, konsekrowanych i świeckich.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa - lekarz psychiatra, bibliodramatystka, psychodramatystka.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
Uwaga! spotkanie trwa od 2-4 października 2017 r. tj.
od poniedziałku do środy
      zaproś znajomych

Ikona Matki Słowa
Ikona Mater Verbis została napisana w latach 2013-2015 przez juniorystki ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa jako wyraz wdzięczności za posługę salwatorianów. Została poświęcona w czasie sesji formacyjnej „Estera - ukryta gwiazda” w domu zakonnym józefitek w Radnej Górze (15-17 V 2015) i przekazana Centrum Formacji Duchowej.

Biblia jest dla każdego - możesz się w niej zakochać (audio) - konferencja ks. Krzysztofa Wonsa SDS
Konferencja wygłoszona 28 października 2012 r. przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS w ramach konferencji dla „dorosłych” w parafii NSPJ w Warszawie- Starej Miłośnie.
 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl