O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

W ramach Szkoły organizowane są systematycznie weekendowe sesje (od piątku do niedzieli) dla wszystkich, którzy pragną praktykować modlitwę Słowem Bożym na co dzień.

Proponujemy wypracowaną przez CFD praktyczną drogę ćwiczeń pomocnych do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego. Przybliżone na sesjach ćwiczenia można kontynuować w codzienności z pomocą przygotowanych przez nas materiałów, służących na cały rok liturgiczny. Na Szkołę składa się sześć sesji w ciągu roku, które powtarzane są każdego roku.

Poszczególne sesje prowadzone są przez duszpasterzy CFD w klimacie pustyni, milczenia z możliwością spotkania z kierownikiem duchowym.

Przedłużeniem formacji w Szkole Modlitwy Słowem Bożym są pięciodniowe rekolekcje Słowem Bożym "Budowac na skale", ośmiodniowe rekolekcje lectio divina lub Ćwiczenia ignacjańskie, przeżywane w pełnym milczeniu i z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.


Pracujemy dalej… O kontynuacji projektu NJŻ w roku 2017/2018
„Wierzę, że życie pod wpływem Ewangelii może się zmieniać, może stawać się piękniejsze…” - mówi Krzysztof Wons SDS, współtwórca i koordynator projektu. Nowa Jakość Życia „przekonuje także, że Ewangelia jest piękna, że dotyczy [ich] życia, że przechodzi przez sam środek [ich] życia osobistego, rodzinnego, wspólnotowego, parafialnego”.

Przyjaciele Słowa Bożego o Nowej Jakości Życia (V 2017)
Do NJŻ zapraszają: P. Babiarz; D. Figurska, D. Malejonek, D. Kowalski, bp G. Ryś, J. Zelnik, K. Wons SDS, K. Ołdakowski SJ, dk. B. Sadowski, A. Szustak OP, abp W. Polak.

Modlitwa Słowem Bożym. Krzysztof Wons SDS odpowiada na pytania
Centrum Formacji Duchowej, Kraków - 22 stycznia 2017 r.

Na głębinach Słowa: Lectio divina z Marią Magdaleną 1-3 grudnia 2017
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość uczestnictwa już tylko w charakterze osoby dochodzącej
      zaproś znajomych

„Jak nadać życiu nową jakość” - konferencja Krzysztofa Wonsa SDS
Centrum Formacji Duchowej – Kraków, 6 czerwca 2016 r.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl