O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Świadectwa
Bóg pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka
Patrzyłam przez słowo Boże na dzieciństwo Jan Chrzciciela i dzieciństwo Pana Jezusa. Dostrzegałam wielki dar, jakim jest dziecko ...

Uwierzyłam sercem
Moja wiara jest prosta. Nie kombinuję. (...) To, co w Piśmie dla mnie Święte jest. I kto by pomyślał, że jeszcze pięć lat temu „ganiałam” chrześcijan, jak św. Paweł...

Słowo Boże drogą formacji
Widzę, że nasze spotkanie w Rocca było dla mnie ważnym zaczynem dla posługi w seminarium duchownym i w formacji kapłanów...

Słowo Boga dociera przez ludzi, którzy poznali Go «z pierwszej ręki»
(...) w klimacie klasztornych murów „nasiąkniętych” modlitwą wieków. To tu mnisi pochylając się godzinami nad Biblią odkrywali i odkrywają jedyną sensowną drogę dla każdego.

Lectio divina - droga małych kroków wymagająca wielkiej cierpliwości
Spotkania (...) pomogły mi na nowo utwierdzić się w przekonaniu, że droga lectio divina jest niezwykle cenną propozycją duszpasterską, z którą można iść do każdej wspólnoty.

Dzielenie się pozwoliło mi docenić sesje, jakie organizuję
Jedną z rzeczy, jaka mnie urzekła, była prostota architektury klasztoru kamedułów, ...

„Sakrament brata”
Cieszę się, gdyż czas wspólnego pobytu u kamedułów w Rocca di Garda był to dla mnie czasem wspólnego bycia z uczniami Jezusa i z Nim samym...

Pragnienie uczynienia lectio divina codzienną drogą mojego życia
Tygodniowy pobyt w Rocca di Garda był dla mnie czasem wielkiej łaski od Pana. Każdego dnia doświadczałam Jego bliskiej obecności...

Doświadczenie Kościoła, który jest jednoczony przez słowo Pana
Pierwszy raz miałem możliwość względnie długiego kontaktu ze wspólnotą, która żyje rytmem Słowa Bożego w codzienności. Owoce tej bliskości Słowa dają się odczuć...

Nawet kamedulskie psy w ścisłej ze sobą wspólnocie
Dla mnie niezwykłym doświadczeniem było uczestniczenie w lectio, które prowadził br. Lorenzo i o. Franco. Dwa różne sposoby, które bardzo pomagały...

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl