O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Świadectwa
Pragnienia, decyzja… i zaczęło się życie Słowem Bożym
Moje życie naznaczone jest także pragnieniami. Jak wiele pojawia się ich w codzienności. Pokazują mi, czym żyję, co dla mnie jest najważniejsze, na co zwracam uwagę...

Życie Słowem zmieniło także mój sposób głoszenia homilii
Dynamika lectio divina podczas Szkoły i kolejne tygodnie rekolekcji były bardzo ważnymi momentami na drodze codziennej zażyłości ze Słowem. „Zażyłość” ...

Stał się moim przewodnikiem na drodze wiary i apostolstwa. Mój brat, Piotr
Mam na imię Andrzej, więc Piotr Apostoł jest moim bratem. Choć należymy do tej samej rodziny, to zauważam, że wiele cech i zachowań nas odróżnia...

Nie przypuszczałem, że potrafię tak milczeć, modlić się…
Pragnę szczególnie podziękować za czas rekolekcji. Nauczony różnymi doświadczeniami podchodziłem do nich trochę z dystansem. Było wiele „przeciw”. Niemniej atmosfera, jaką stworzyliście, a potem podpowiedzi i ta delikatność zupełnie mnie „rozłożyły”.

Drogę powierzam Temu, komu i ty, Piotrze, powierzyłeś życie
Piotrze, bywaj zdrów i nie przestawaj przypominać nam o tym, że nawet najdalsze odejście i zabieganie w codziennych sprawach ma szansę powrotu do Mistrza.

Bóg będzie mnie nadal prowadził i formował
(...) żałuję, że kończy się szkoła, która była dla mnie pomocą we własnych zmaganiach. Patrzę jednak w przyszłość z nadzieją. (...)

Szkoła – Boża odpowiedź na moje obawy
Dzięki składam Bożej Opatrzności za dar dwóch lat, (...) Bóg poprzez tę szkołę przypomniał mi, że jest ze mną i nigdy ze mnie nie zrezygnuje i nie opuści.

Jezus modli się za mnie, abym nie stracił wiary
(...) Teraz, gdy Szkoła się kończy, wiem, że to wszystko, co jest we mnie, to bezcenny skarb możliwości, umiejętności, które trzeba odkrywać, rozwijać. (...)

Od chodzenia „przed Jezusem” do pójścia „za Nim”
Bogu niech będą dzięki za ten dwuletni czas łaski! Przez decyzję przełożonych  – choć początkowo niezbyt chętnie z mojej strony – Bóg pozwolił mi spotkać Go inaczej...

Miłość odnawia tego, który słucha i usłucha Pana
„Miłość odnawia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny”. Słowa te wypowiedział św. Augustyn. Myślę, że to zdanie stanowi syntezę drogi Piotra.

poprzednie [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl