O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 75: Hiob. Księga nadziei - bp G. Ryś
75. numer ZFD zawiera zapis konferencji bpa Grzegorza Rysia z sesji biblijnej „Hiob - Księga nadziei” (30 IX -2 X 2016). Dołączono teksty homilii i odpowiedzi na pytania uczestników.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 74 - Miłosierni jak Ojciec - Innocenzo Gargano OSBCam.
74. numer ZFD to owoc sesji, która w Roku Jubileuszu Miłosierdzia (27-29 stycznia 2016) odbyła się w CFD w Krakowie. Zawiera lectio divina do sześciu wybranych perykop ewangelicznych, które papież Franciszek cytował w bulli Misericordiae Vultus.
 

Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 3 - Amedeo Cencini FdCC, Krzysztof Wons SDS
Trzeci zeszyt „Przewodnika” zawiera konferencje Amedeo Cencini FdCC „Miecz obosieczny: wymiar ludzki i duchowy w modlitwie Słowem” oraz tekst Krzysztofa Wonsa SDS „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Mateuszem”.

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Autorami przyszłorocznych „Zeszytów Formacji Duchowej” są Innocenzo Gargano OSBCam. (74), bp Grzegorz Ryś (75), Amedeo Cencini FdCC (76) i ks. Krzysztof Grzywocz (77).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 73 - Bliskość, która leczy - Bogusław Szpakowski SAC
Treści, które zawiera 73. numer ZFD, autor przygotował również z myślą o uczestnikach sesji, która odbędzie się w CFD w Krakowie w dniach 7-9 października 2016 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 72 - Zranienia miejscem dojrzewania - Amedeo Cencini FdCC
72. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi Amedeo Cencini FdCC podzielił się w czasie sesji w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego „Zranienia miejscem wzrastania” w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (14-16 XI 2014).
 

Zeszyty Formacji Duchowej nr 71 - Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy - bp Grzegorz Ryś
71. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi bp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji biblijnej pt. „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (17-19 kwietnia 2015).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 70 - Granice w relacjach - Mateusz Roman Hinc OFM Cap.
Przekazujemy do rąk Czytelników 70. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego pt. „Relacje a potrzeba stawiania granic”, które odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (2-4 X 2015).

Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 2 - Innocenzo Gargano OSBCam., Krzysztof Wons SDS
Drugi zeszyt „Przewodnika po Rekolekcjach Lectio Divina” zawiera przede wszystkim konferencje Innocenzo Gargano OSBCam. „Proste wprowadzenie w praktyke lectio divina” oraz Krzysztofa Wonsa SDS „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Markiem”. Dodatek stanowią dwa teksty włoskiego kameduły.

Zeszyty Formacji Duchowej w 2016 roku - tematyka i warunki prenumeraty

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl