O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 69 - List do wszystkich wierzących - Raniero Cantalamessa OFM Cap.
69. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi Raniero Cantalamessa OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Wiara rodzi się ze słuchania” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 11-13 października 2013 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 68 - Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty - bp Grzegorz Ryś
68. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi bp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 3-5 października 2014 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 67 - Sztuka słuchania - ks. Krzysztof Grzywocz
Przekazujemy do rąk Czytelników 67. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi ks. Krzysztof Grzywocz podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Spotkanie „Kierownictwo duchowe szkołą słuchania” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 5-7 listopada 2004 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 66 - Zbawienie to pełnia szczęścia - ks. Edward Staniek
66. numer Zeszytów Formacji Duchowej: „Zbawienie to pełnia szczęścia. Spojrzenie św. Pawła” zawiera zapis sesji, która odbyła się w naszym domu w czerwcu 2014 r. w ramach Szkoły Biblijnej. Jej autor - ks. Edward Staniek - zachęca: „Chrześcijaństwo jest jedną z wielkich religii, a szczęście, jakie Jezus ofiaruje swoim wyznawcom, jest najwyższym szczytem ludzkich pragnień. On sam ten szczyt zdobył i wytyczył szlak, który na niego prowadzi. (…) Kto szuka pełni prawdy i prawdziwego szczęścia, winien się ze św. Pawłem spotkać i porozmawiać. On daje odpowiedź na aktualne pytania”.

Zeszyty Formacji Duchowej w 2015 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2015

Zeszyty Formacji Duchowej nr 65 - Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem. Księga Jonasza - ks. Alessandro Pronzato
65. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis konferencji, wygłoszonych przez ks. Alessandro Pronzato w czasie sesji formacyjnej zorganizowanej w ramach Szkoły Biblijnej prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 14-16 maja 2004 r. Autor rozważań zwraca uwagę, że „księga Jonasza stawia nas wobec dość niepokojącej rzeczywistości. Być wierzącym nie znaczy wierzyć tylko w Boga. Oznacza też wierzyć w człowieka. Być wierzącym to nie tylko widzieć zło, które jest w braciach, ale umieć przynajmniej wyczuwać możliwości dobra, które są w każdym człowieku”. Możemy być Bogu wdzięczny, że w świętej Biblii przechował historię nawróconego proroka, który nie zgadzał się z Panem i którego serce Bóg nawrócił ku sobie i ku człowiekowi.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 64 - Jak celebrować Eucharystię? - abp Piero Marini
64. numer Zeszytów Formacji Duchowej pt. „Jak celebrować Eucharystię?” zawiera zapis konferencji, wygłoszonych przez abpa Piero Marini, w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 4-6 marca 2011 r., jak również świadectwo relacji ze św. Janem Pawłem II oraz odpowiedzi na pytania uczestników.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 63 - Mojżesz pośrednik. Księga Wyjścia - Bruna Costacurta
Przekazujemy do rąk Czytelników 63. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Bruna Costacurta podzieliła się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 7-9 czerwca 2013 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 62 - Kryzys a pokój serca - Mateusz Roman Hinc OFM Cap.
Przekazujemy do rąk Czytelników 62. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Spotkanie „Kryzys a pokój serca” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 22-24 lutego 2014 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 61 - Duchowość i sny - ks. Krzysztof Grzywocz
Sny wpisane są w życie człowieka. Przez jednych są lekceważone, niezauważane, zbyt szybko zapominane, przez innych magicznie interpretowane i nadużywane w podtrzymaniu własnej niedojrzałości. Sny są cennym materiałem poznania i rozumienia człowieka, a mogą stać się też miejscem spotkania z Bogiem. Autor pomaga zobaczyć rzeczywistość snu w perspektywie jedności, jaką jest człowiek. „Harfaˮ, jaką jest osoba, ma bowiem wiele „strunˮ, jak ciało, uczucia, rozum, wyobraźnia, …, czy sny.

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl