O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 63 - Mojżesz pośrednik. Księga Wyjścia - Bruna Costacurta
Przekazujemy do rąk Czytelników 63. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Bruna Costacurta podzieliła się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 7-9 czerwca 2013 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 62 - Kryzys a pokój serca - Mateusz Roman Hinc OFM Cap.
Przekazujemy do rąk Czytelników 62. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego. Spotkanie „Kryzys a pokój serca” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 22-24 lutego 2014 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 61 - Duchowość i sny - ks. Krzysztof Grzywocz
Sny wpisane są w życie człowieka. Przez jednych są lekceważone, niezauważane, zbyt szybko zapominane, przez innych magicznie interpretowane i nadużywane w podtrzymaniu własnej niedojrzałości. Sny są cennym materiałem poznania i rozumienia człowieka, a mogą stać się też miejscem spotkania z Bogiem. Autor pomaga zobaczyć rzeczywistość snu w perspektywie jedności, jaką jest człowiek. „Harfaˮ, jaką jest osoba, ma bowiem wiele „strunˮ, jak ciało, uczucia, rozum, wyobraźnia, …, czy sny.

Zeszyty Formacji Duchowej (numer specjalny) - Oblicza Kościoła w Ewangeliach - kard. Gianfranco Ravasi
Przekazujemy do rąk Czytelników numer specjalny Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi kard. Gianfranco Ravasi podzielił się w dniach 7-8 listopada 2012 r. z uczestnikami sesji jubileuszowej z okazji 15-lecia Centrum Formacji Duchowej. Część tego spotkania prowadzona przez wybitnego włoskiego biblistę zatytułowana była: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła”.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 60 - Mojżesz. Na drogach zaufania - Danuta Piekarz
60. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis sesji biblijnej, którą Danuta Piekarz przeprowadziła w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 2 do 4 września 2011 roku. Spotkanie pt. „Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej. Pustynna szkoła zaufania” odbyło się w ramach Szkoły Biblijnej.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 59 - Jak odzyskać radość życia? - Bogusław Szpakowski SAC
59. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis sesji formacyjnej, którą ks. Bogusław Szpakowski SAC przeprowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 7 do 9 października 2011 roku. Spotkanie pt. „Jak odzyskać radość życia?” odbyło się w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 58 - Osobiste spotkanie z Chrystusem. List do Rzymian - ks. Edward Staniek
W trwającym Roku Wiary oddajemy do rąk Czytelników 58. numer Zeszytów Formacji Duchowej, poświęcony tematowi, można rzec, najbardziej serdecznemu i kluczowemu dla życia wierzącego chrześcijanina. Chodzi o osobiste spotkanie z Chrystusem. Bez więzi z Nim serce chrześcijanina przestaje bić, a wiara przestaje istnieć. Autor rozważań, ks. Edward Staniek, prowadzi nas do serca chrześcijańskiego Credo drogą najpewniejszą: drogą Słowa Bożego. W sposób komunikatywny, konkretny i mężny wydobywa prawdy z kolejnych rozdziałów Listu św. Pawła do Rzymian...

Zeszyty Formacji Duchowej w 2014 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2014

Zeszyty Formacji Duchowej w 2013 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2013

Zeszyty Formacji Duchowej nr 57 - Opowieść o tęskniących za domem. Nowa wiosna Kościoła - Krzysztof Wons SDS
Postanowiłem na stronicach tej książki rozważać o Kościele, który spotykam w ludziach różnego wieku z przeróżnymi życiowymi historiami, o Kościele, którego nauczyłem się od odwiedzających progi naszego domu w Krakowie. I chciałbym od razu wyprowadzić z błędu tych, którzy sądziliby, że są to ludzie z pierwszych ławek, owi 'najbardziej religijni', o szczególnej reputacji duchowej. Bynajmniej. Trafiają do nas także ludzie z przedsionka, nieraz z peryferii, którzy wracają z daleka, po długich latach  (…).Decydując się na pisanie tych stronic, poczułem zaproszenie, aby otworzyć Biblię na piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. (…) Ufam, że wszyscy usłyszą na stronicach tej książki bicie serca Kościoła, jaki wspólnie spotykamy w krakowskim Centrum Formacji Duchowej (…). - pisze autor.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl