O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 61 - Duchowość i sny - ks. Krzysztof Grzywocz
Sny wpisane są w życie człowieka. Przez jednych są lekceważone, niezauważane, zbyt szybko zapominane, przez innych magicznie interpretowane i nadużywane w podtrzymaniu własnej niedojrzałości. Sny są cennym materiałem poznania i rozumienia człowieka, a mogą stać się też miejscem spotkania z Bogiem. Autor pomaga zobaczyć rzeczywistość snu w perspektywie jedności, jaką jest człowiek. „Harfaˮ, jaką jest osoba, ma bowiem wiele „strunˮ, jak ciało, uczucia, rozum, wyobraźnia, …, czy sny.

Zeszyty Formacji Duchowej (numer specjalny) - Oblicza Kościoła w Ewangeliach - kard. Gianfranco Ravasi
Przekazujemy do rąk Czytelników numer specjalny Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi kard. Gianfranco Ravasi podzielił się w dniach 7-8 listopada 2012 r. z uczestnikami sesji jubileuszowej z okazji 15-lecia Centrum Formacji Duchowej. Część tego spotkania prowadzona przez wybitnego włoskiego biblistę zatytułowana była: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła”.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 60 - Mojżesz. Na drogach zaufania - Danuta Piekarz
60. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis sesji biblijnej, którą Danuta Piekarz przeprowadziła w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 2 do 4 września 2011 roku. Spotkanie pt. „Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej. Pustynna szkoła zaufania” odbyło się w ramach Szkoły Biblijnej.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 59 - Jak odzyskać radość życia? - Bogusław Szpakowski SAC
59. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis sesji formacyjnej, którą ks. Bogusław Szpakowski SAC przeprowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 7 do 9 października 2011 roku. Spotkanie pt. „Jak odzyskać radość życia?” odbyło się w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 58 - Osobiste spotkanie z Chrystusem. List do Rzymian - ks. Edward Staniek
W trwającym Roku Wiary oddajemy do rąk Czytelników 58. numer Zeszytów Formacji Duchowej, poświęcony tematowi, można rzec, najbardziej serdecznemu i kluczowemu dla życia wierzącego chrześcijanina. Chodzi o osobiste spotkanie z Chrystusem. Bez więzi z Nim serce chrześcijanina przestaje bić, a wiara przestaje istnieć. Autor rozważań, ks. Edward Staniek, prowadzi nas do serca chrześcijańskiego Credo drogą najpewniejszą: drogą Słowa Bożego. W sposób komunikatywny, konkretny i mężny wydobywa prawdy z kolejnych rozdziałów Listu św. Pawła do Rzymian...

Zeszyty Formacji Duchowej w 2014 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2014

Zeszyty Formacji Duchowej w 2013 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Tematyka i warunki warunki prenumeraty ZFD na rok 2013

Zeszyty Formacji Duchowej nr 57 - Opowieść o tęskniących za domem. Nowa wiosna Kościoła - Krzysztof Wons SDS
Postanowiłem na stronicach tej książki rozważać o Kościele, który spotykam w ludziach różnego wieku z przeróżnymi życiowymi historiami, o Kościele, którego nauczyłem się od odwiedzających progi naszego domu w Krakowie. I chciałbym od razu wyprowadzić z błędu tych, którzy sądziliby, że są to ludzie z pierwszych ławek, owi 'najbardziej religijni', o szczególnej reputacji duchowej. Bynajmniej. Trafiają do nas także ludzie z przedsionka, nieraz z peryferii, którzy wracają z daleka, po długich latach  (…).Decydując się na pisanie tych stronic, poczułem zaproszenie, aby otworzyć Biblię na piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. (…) Ufam, że wszyscy usłyszą na stronicach tej książki bicie serca Kościoła, jaki wspólnie spotykamy w krakowskim Centrum Formacji Duchowej (…). - pisze autor.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 56 - Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Jana - ks. Alessandro Pronzato
„Bohaterami” spotkań z Jezusem w Ewangelii św. Jana, o których pisze ks. Alessandro Pronzato, są mężczyźni i kobiety o różnej reputacji religijnej, duchowej i moralnej: Nikodem - „nauczyciel życia duchowego”, Samarytanka z Sychar - rozwódka i na wpół poganka, bezimienna prostytutka przyłapana na gorącym uczynku, Maria z Magdali, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów, Tomasz, który chciał dotknąć Jego ran, i zalany łzami Piotr, który wyparł się Go trzy razy. W wypadku każdego z nich rozmowa z Jezusem zmieniła radykalnie ich życie, przeobraziła je.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 55 - Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych? - Mieczysław Kożuch SJ
W niniejszym numerze „Zeszytów” podejmujemy temat, w którym chcemy stanąć z Ewangelią w ręku po stronie potrzebującego człowieka. Stawiamy pytanie: Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych? Zagadnienie pomocy tym osobom jest dziś bardzo żywo podejmowane. Niestety często nie ma dobrej prasy, choć staje się dyżurnym tematem na pierwszych stronach gazet i nie tylko gazet. W odpowiedzi na to pytanie często zamiast uzdrawiania – ranienie, zamiast współpracy – przemoc, zamiast pomocy – manipulacja. Wobec informacyjnego szumu, potrzeba spokojnego, mądrego powrotu do Ewangelii i nauki Kościoła, która z niej wypływa.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl