O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcjoniści
o. Krzysztof Dyrek SJ
kierownik duchowy i rekolekcjonista, psychoterapeuta, obecnie pełni posługę w Centrum Duchowości im. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie.

ks. Józef Tarnówka SDS
salwatorianin, filozof, pracownik naukowy PWT we Wrocławiu i wykładowca WSD Salwatorianów w Bagnie, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

bp Grzegorz Ryś
biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, rekolekcjonista, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości.

o. Stanisław Morgalla SJ
 psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, autor publikacji

o. Mateusz Roman Hinc OFM Cap.
członek Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii, zaangażowany głównie w psychoterapię osób duchownych.

ks. Edward Staniek
kapłan archidiecezji krakowskiej, patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista i autor wielu publikacji.

o. Tadeusz Hajduk SJ
biblista, formator, kierownik duchowy i rekolekcjonista, dyrektor jezuickich domów rekolekcyjnych w Częstochowie i Zakopanem, obecnie mistrz nowicjatu jezuitów.

Giovanni Dal Piaz OSBCam
przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), socjolog religii, wykładowca w Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire w Veronie, ekspert przy radzie głównej konferencji wyższych przełożonych zakonnych we Włoszech

Michelina Tenace
pochodzi z Włoch, teolog i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (antropologia i Wschód chrześcijański); należy do Centro Aletti w Rzymie.

bp Michał Janocha
kapłan archidiecezji warszawskiej, wykładowca na UKSW i Uniwersytecie Warszawskim, 9 maja 2015 r. mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl