O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKO¦Ć ŻYCIA  Zgłoszenie


Ewangelia Dzieciństwa według ¶w. ¶w. Mateusza i Łukasza 25-27 sierpnia 2017
Proszę wypełnić pola oznaczone *
Imię ™ *:
Nazwisko *:
Imię ™ zakonne:
Adres (ulica, nr domu) ™ *:
Kod Pocztowy ™ *:
Miejscowosc (Poczta) ™ *:
Adres e-mail ™ *:
Telefon kontaktowy ™ *:
Wiek ™ *
wykonywany zawód ™ *:
Stan cywilny ™ *:
Sposób udziału ™ *:
Uwagi:
Uwaga! Przyjęcie na ten rodzaj sesji dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej osobiscie albo przekazem pocztowym lub przelewem na konto:
PKO BP II/O Krakow 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342
Osoby korzystaj±ce z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł;
osoby bez posiłków i noclegów - zadatek 40 zł.
W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.


Zgadzam się na powyższe warunki *:
TAK              NIE
Proszę zaznaczyc sposób przekazania zadatku: *:
PRZELEW lub PRZEKAZ POCZTOWY
OSOBI¦CIE - GOTOWKA
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl