O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zgłoszenie


Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych 15-17 listopada 2017
Proszę wypełnić pola oznaczone *
Imię*:
Imię zakonne (jeœli dotyczy):
Nazwisko*:
Adres (ulica, nr domu)*:
Kod Pocztowy*:
Poczta*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy *:
Wiek*
wykonywany zawód*:
Stan cywilny*:
Sposób udziału*:
Uwagi:
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl