O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zgłoszenie


Ćwiczenia Ignacjańskie 11-19 października 2017 (tygodnie: I-IV)
Pola oznaczone * należy wypełnić obowiązkowo
Tydzień *:
Imię *:
Nazwisko *:
Imię zakonne:
Rok urodzenia *:
Stan cywilny *:
Zawód/funkcja *:
Kod Pocztowy *:
Poczta *:
Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania) *:
Adres e-mail *:
Telefon kontaktowy *:
Wspólnoty kościelne lub Ruchy, w których byłem(am) lub jestem zaangażowany(a):
Pragnę odprawić rekolecje, ponieważ *:
Zgadzam się na rozmawianie z prowadzącym rekolekcje o swoich osobistych przeżyciach *:
TAK  NIE
Zobowiązuję się zachować pełne milczenie w czasie rekolekcji (dotyczy również całkowitego wyłączenia komórki i innych urządzeń elektronicznych) *:
TAK  NIE
Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychicznego i fizycznego) pozwala mi na podjęcie trudu ośmiodniowych rekolekcji? *:
Czy korzystam obecnie z terapii psychiatrycznej lub psychologicznej? *:
TAK  NIE
Jeśli tak, to czy terapeuta wyraził zgodę na udział w rekolekcjach w milczeniu? *:
TAK  NIE  NIE DOTYCZY
Jakie formy rekolekcji odprawiałem(am) wcześniej i gdzie *:
Jak zostało rozeznane dalsze uczestnictwo z kierownikiem duchowym? *:
Prosimy o krótki i zwięzły opis swojej rodziny oraz sytuacji osobistej uwzględniając stan wiary, modlitwy, aktualnych pragnień, obaw i lęków.
MOJA SYTUACJA OSOBISTE (POWOŁANIE, ŻYCIE RODZINNE) *:

MOJE DOŚWIADCZENIE MODLITWY, RELACJI ZE SŁOWEM BOŻYM, ŻYCIE SAKRAMENTALNE *:
AKTUALNE PRAGNIENIA, TRUDNOŚCI, LĘKI *:
Osoby po pierwszym i następnych tygodniach ćwiczeń ignacjańskich proszone są o opisanie w jaki sposób starały się kontynuować owoce rekolekcji w codzienności, zwłaszcza w tym, co dotyczy modlitwy przedłużonej i kierownictwa duchowego: *:
Zawartość kwestionariusza jest wstępną pomocą w rozeznaniu uczestnictwa w rekolekcjach oraz przydzielenia odpowiedniego kierownika duchowego. Z przesłanych informacji skorzysta wyłącznie zarząd Centrum Formacji Duchowej oraz przydzielony kierownik duchowy.
Uwagi:
Ponieważ wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na ćwiczenia, prosimy o sprawdzenie poprawności adresu email. Otrzymanie potwierdzenia będzie równoznaczne z przyjęciem na rekolekcje.
Wysyłając zgłoszenie zobowiązuję się, że w razie konieczności rezygnacji z rekolekcji niezwłocznie o tym powiadomię. *:
TAK  NIE
Wysłanie zgłoszenia potwierdzi stosowny komunikat. Jeżeli nadal widzisz formulatrz sprawdź wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl