O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2017

 

 

===   ===   === 

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

>> spotkania w I półroczu 2016 roku - archiwum <<<.

>> spotkania w II półroczu 2016 roku - archiwum <<<.

>>> SPOTKANIA W I KWARTALE  2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA W II KWARTALE 2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

===  ===  ===

  

czerwiec / LIPIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: Gesty Jezusa w Ewangelii Jana)
30 czerwca - 8 lipca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Kazimierz Stasiak SAC
[Pogłębienie]
- info i homilie cz. 1 >>>. - homilie cz. 2 >>>. - homilie cz. 3 >>>.

  

 

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
3-11 sierpnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
- info i homilie cz. 1 >>>. - homilie cz. 2 >>>. - homilie cz. 3 >>>.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
14-22 sierpnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
- info  >>>.

  

Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza
SZKOŁA BIBLIJNA
25-27 sierpnia 2017
Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu widzenia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.
PROWADZI: Innocenzo Gargano OSB Cam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina [z powodu bardzo ważnej przeszkody nie przyjedzie  do nas Bruna Costacurta - aktualizacja: 03-04-2017]
Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Ewangelia Dzieciństwa według Mateusza i Łukasza dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

WRZESIEŃ

  

Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary.
2 List do Tymoteusza
SZKOŁA BIBLIJNA
1-3 września 2017
Paweł przewidując swą bliską śmierć, pisze do Tymoteusza drugi list, który brzmi jak testament. Przekazuje swemu wychowankowi cenne rady, jak rozwijać i ustrzec żywą wiarę w nadchodzących ciężkich czasach. Ostrzega, że „w ostatnich dniach” nastaną trudne chwile ze względu nasilenie się zła wśród ludzi, którzy będą zachowywać „pozory pobożności”. List pisany nie tylko do Tymoteusza, ale do wszystkich wiernych Kościoła, pomaga się skonfrontować z pytaniem o rozwój i dojrzałość własnej wiary w czasach, w których przyszło nam żyć.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
BRAK MIEJSC – nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej,
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 15 sierpnia 2017 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
8-16 września 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje dla Salwatorianów
18-22 września 2017

  

Szkoła Wychowawców WSD
(inauguracja edycji 2017-2019 i sesja I)
25-29 września 2017

  

  

PAŹDZIERNIK

  

„Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...”
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
2-4 października 2017
Choroba, cierpienie, strata, osierocenie, smutek, pustka, najtrudniejsze chwile w naszym życiu na ziemi. Bibliodrama o przeżywaniu żałoby w świetle Słowa Bożego. Sesja warsztatowa przeznaczona dla duchownych, konsekrowanych i świeckich.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa - lekarz psychiatra, bibliodramatystka, psychodramatystka.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
Uwaga! spotkanie trwa od 2 do 4 października 2017 r. tj. od poniedziałku do środy

  

Uczucia kochane
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
6-8 października 2017
Uczucia należą do istotnych „strun” budujących naszą więź z Bogiem i ludźmi. Dzielimy je zasadniczo na kochane, które chętniej przyjmujemy i wyrażamy, i niekochane, stanowiące pewien ciężar – często omijany i lekceważony. Tymczasem wszystkie uczucia mają sens i wartość. Jak dobrze nastroić i wykorzystać „struny” uczuć często pozornie łatwiej przyjmowanych i kochanych, takich jak: poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i przyjemności, szczęścia, radości i wdzięczności, wzruszenia i uczucie rozkoszy, aby nasze więzi były bardziej harmonijne i pełne?
PROWADZI: ks. Krzysztof Grzywocz - kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC – nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej,
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 15 września 2017 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
11-19 października 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja II)
23-27 października 2017

  

LISTOPAD

  

Będziesz miłował! Miłość w czasach epidemii narcyzmu
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
3-5 listopada 2017
Narcyzm epidemią młodych ludzi! – grzmią na alarm psycholodzy. Selfies – znakiem czasu! – dorzucają badacze. Idealne ciało złotym cielcem dzisiejszej kultury!... Można kontynuować bez końca litanię narzekań. Przerwijmy ją prostą i śmiałą diagnozą: wszystko to są symptomy trudności z miłością własną, a tym samym z miłością bliźniego i samego Boga. W trakcie sesji podejmiemy to wyzwanie i spróbujemy odpowiedzieć na nie twórczo, po chrześcijańsku i… z humorem. Nie może być przecież aż tak źle! Sądzicie, że może? No może? Zobaczymy!
PROWADZI: Stanisław Morgalla SJ - psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

  

Dni Duchowości Biblijnej
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii
SZKOŁA BIBLIJNA
9-12 listopada 2017
Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowotestamentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.
PROWADZĄ: kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera; s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.
możliwość uczestnictwa już tylko w charakterze osoby DOCHODZĄCEJ
[o możliwość pełnego uczestniczenia można pytać po 15 października 2017 r.]

  

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
15-17 listopada 2017
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do prowadzenia rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja III)
20-24 listopada 2017

  

GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa
Lectio divina z Marią Magdaleną
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
1-3 grudnia 2017
Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości
BRAK MIEJSC – nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej,
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 10 listopada 2017 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I, II, IV i Pogłębienie:
Bóg Życia czy bożek pustki? 1 i 2 Księga Machabejska)
6-14 grudnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS
[Pogłębienie]

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl