O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2017

 

 

===   ===   === 

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

>>> SPOTKANIA W I KWARTALE  2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA W II KWARTALE 2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA W LIPCU I SIERPNIU 2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

===  ===  ===

  

WRZESIEŃ

  

Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary.
2 List do Tymoteusza
SZKOŁA BIBLIJNA
1-3 września 2017
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
8-16 września 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
- info >>>. - homilie cz. 1 >>>. - homilie cz. 2 >>>.

  

Rekolekcje dla Salwatorianów
18-22 września 2017
- WWW.SDS.PL.

  


Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych im. św. Jana Pawła II
(edycja 2017-2019)

25-29 września 2017 – inauguracja i sesja pierwsza

25 września 2017 r. w inauguracji dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (edycja 2017-2019) weźmie udział abp Grzegorz Ryś; będzie przewodniczyć Eucharystii, wygłosi homilię i wykład inauguracyjny [na zdjęciu: w czasie inauguracji II roku Szkoły Wychowawców WSD 2013-2015, 15 września 2014]
- zapowiedź inauguracji >>>.

  

PAŹDZIERNIK

  

„Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...”
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
2-4 października 2017
Choroba, cierpienie, strata, osierocenie, smutek, pustka, najtrudniejsze chwile w naszym życiu na ziemi. Bibliodrama o przeżywaniu żałoby w świetle Słowa Bożego. Sesja warsztatowa przeznaczona dla duchownych, konsekrowanych i świeckich.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa - lekarz psychiatra, bibliodramatystka, psychodramatystka.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
Uwaga! spotkanie trwa od 2 do 4 października 2017 r. tj. od poniedziałku do środy

  

Uczucia kochane
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
6-8 października 2017
Drodzy Przyjaciele!

Wiecie, że ks. Krzysztof Grzywocz nie może być z nami na sesji 6-8 października br. Miał mówić do nas o uczuciach kochanych. Bardzo nam go brakuje. Tym bardziej więc nie rezygnujemy z sesji. Odbędzie się w zaplanowanym terminie. Będzie dedykowana ks. Krzysztofowi.

W duchu i przyjaźni z ks. Krzysztofem podejmę temat: „Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca”. Poniżej opis drogi formacyjnej, którą będziemy podążali. W czasie sesji odprawimy Mszę św. do Bożej Opatrzności w intencji zaginionego ks. Krzysztofa Grzywocza.

Na spotkanie październikowe przygotowujemy Księgę pamiątkową, w której będą zebrane wszystkie konferencje ks. Krzysztofa Grzywocza przeprowadzone w naszym CFD. Wśród publikowanych sesji będzie także: „W duchu i przyjaźni” – ostatnia, którą ks. Krzysztof przeprowadził w naszym krakowskim domu. Redakcję tekstów zakończył na krótko przed zaginięciem. 


UWAGA! Osoby, które zgłosiły się i zostały przyjęte na sesję 6-8 października br. nie muszą potwierdzać swojej obecności. Natomiast osoby, które z jakiegokolwiek powodu rezygnują z udziału w sesji powinny, możliwie jak najwcześniej, odwołać swoją obecność pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dotyczy to zarówno osób, które zostały przyjęte z zamieszkaniem i posiłkami, jak i osób dochodzących (!). Pamiętajmy, że każde zwolnione miejsce może wykorzystać inna osoba chętna do udziału w sesji. 

Krzysztof Wons SDS
BRAK MIEJSC – nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej,
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 15 września 2017 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
11-19 października 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja II)
23-27 października 2017

  

  

LISTOPAD

  

Będziesz miłował! Miłość w czasach epidemii narcyzmu
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
3-5 listopada 2017
Narcyzm epidemią młodych ludzi! – grzmią na alarm psycholodzy. Selfies – znakiem czasu! – dorzucają badacze. Idealne ciało złotym cielcem dzisiejszej kultury!... Można kontynuować bez końca litanię narzekań. Przerwijmy ją prostą i śmiałą diagnozą: wszystko to są symptomy trudności z miłością własną, a tym samym z miłością bliźniego i samego Boga. W trakcie sesji podejmiemy to wyzwanie i spróbujemy odpowiedzieć na nie twórczo, po chrześcijańsku i… z humorem. Nie może być przecież aż tak źle! Sądzicie, że może? No może? Zobaczymy!
PROWADZI: Stanisław Morgalla SJ - psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

  

Dni Duchowości Biblijnej
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii
SZKOŁA BIBLIJNA
9-12 listopada 2017
Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowotestamentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.
PROWADZĄ: kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera; s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.
możliwość uczestnictwa już tylko w charakterze osoby DOCHODZĄCEJ
[o możliwość pełnego uczestniczenia można pytać po 15 października 2017 r.]

  

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
15-17 listopada 2017
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do prowadzenia rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja III)
20-24 listopada 2017

  

GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa
Lectio divina z Marią Magdaleną
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
1-3 grudnia 2017
Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości
BRAK MIEJSC – nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej,
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 10 listopada 2017 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I, II, IV i Pogłębienie:
Bóg Życia czy bożek pustki? 1 i 2 Księga Machabejska)
6-14 grudnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS
[Pogłębienie]

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

===   ===   === 

===   ===   === 

  

Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2018

 

 

 

Dla nas, salwatorianów i salwatorianek, przyszły rok będzie szczególnym.
8 września 2018 r. przypadnie 100-lecie śmierci czcigodnego sługi Bożego
Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Rodziny Salwatoriańskiej.

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń:
na spotkania organizowane w 1. półroczu 2018 r. - od 4 września 2017 r.
na spotkania organizowane w 2. półroczu 2018 r. - od 1 stycznia 2018 r.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

 

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
19-21 stycznia 2018
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy Słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
19-21 stycznia 2018
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy Słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
23-31 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

  

LUTY

  

Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
2-4 lutego 2018
Duch Święty obficie rozdaje charyzmaty i zapewnia harmonię pomiędzy różnymi darami hierarchicznymi, udzielanymi poprzez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi, rozdzielanymi według Jego uznania. Jest nie tylko dawcą darów, ale także sprawcą jedności między charyzmatem a urzędem i źródłem harmonii w osobie, która przyjmuje Jego dary. Jego dary prowadzą do wewnętrznej spójności osoby i wspólnoty. Sesja rekolekcyjna o relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. Rozważania będą proponowane w świetle Słowa Bożego i nauki Kościoła.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
lectio divina z Maryją do wybranych fragmentów z Ewangelii)
7-15 lutego 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Joachim Stencel SDS
[Pogłębienie]

  

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
19-22 lutego 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Spotkanie Wolontariatu
Misyjnego „Salvator”
26-28 lutego 2018
ZOB. WWW.WMS.SDS.PL.

  

  

MARZEC

  

Świat ludzkich myśli i uczuć.
Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych ojców pustyni
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 marca 2018
Celem sesji jest pomoc w uporządkowaniu swego życia poprzez większą świadomość własnych myśli i emocji oraz ich kształtowanie i kontrolę. Rozważania skupią się wokół czterech pytań: Jaki wpływ mają myśli i uczucia na życie duchowe i modlitwę? Co praktycznie znaczy przemieniać swój umysł w oparciu o Słowo Boże? Jakie istnieją relacje między myślami a uczuciami? Jak kształtować i kontrolować własne myśli i emocje?
PROWADZĄ: Józef Augustyn SJ - rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej; Piotr Słabek - magister teologii, redaktor naczelny Wydawnictwa M, mąż i ojciec czworga dzieci.

  

Spotkanie z Jezusem przy studni
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
6-8 marca 2018
Spotkanie i rozmowa z Jezusem stały się dla Samarytanki początkiem nowego sposobu patrzenia na własne życie, otworzyły jej nowe perspektywy. Jezus pragnie wejść w jej zranione życie i zaspokoić obecne w niej doskwierające pragnienie miłości. Dzieli się z nią swoim pragnieniem i objawia to, kim jest. Bibliodrama da okazję, by doświadczyć możliwości spojrzenia na siebie w nowy sposób, przyjrzeć się swoim pragnieniom, wsłuchać się w pragnienie Boga i „w duchu i prawdzie” pozwolić, by Jezus pomógł nam poznać to, kim dla nas jest.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa – lekarz psychiatra, wykładowca, bibliodramatystka, psychodramatystka.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł.; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja V
12-16 marca 2018

  

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
23-25 marca 2018
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym i kontemplację Miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie oczami Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

  

KWIECIEŃ

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
3-7 kwietnia 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Krzyk do Boga ze środka grobu.
„Nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”.
Księga Psalmów
SZKOŁA BIBLIJNA
13-15 kwietnia 2018
Sesja będzie wprowadzeniem w świat duszy psalmisty, próbą zrozumienia ludzi, których nie omijały najcięższe doświadczenia życia. Jak je przeżywali? W jaki sposób znajdowali światło? Jak mocowali się z Bogiem, który niekiedy wydawał się nieobecny, a nawet przeszkadzający? Analiza wybranych psalmów pozwoli zapewne zrozumieć chociaż w jakimś stopniu nasze dusze i nasze groby.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista.

  

Panie, naucz nas modlić się!
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
20-22 kwietnia 2018
Słowo Boga codziennie nas karmi i leczy. Powołuje i posyła. Oczyszcza od nieuporządkowanych przywiązań. Umacnia do walki o dobro wszystkich, a nawet jednego człowieka. Kształtuje w nas uczniów posłusznych Bogu aż do śmierci, zdolnych obumierać, by dawać życie innym. Sesja w roku setnej rocznicy śmierci ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów, idąc po śladach biblijnych, które zostawił w dzienniku duchowym, będzie okazją, by uczyć się modlitwy, która kształtuje życie.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
25 kwietnia - 3 maja 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja VI i zakończenie I roku
14-18 maja 2018

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie:
Ewangelia tłumaczona życiem. Lectio divina z Bratem Albertem)
21-29 maja 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS
[Pogłębienie]

  

  

CZERWIEC

  

Życie ludzkie jako eucharystyczna egzystencja
SZKOŁA WIARY
1-3 czerwca 2018
To, co ofiarujemy w czasie Eucharystii: chleb i wino, naszą pracę i świat, staje się w Chrystusie Jego życiem. Wszystko, co dajemy w Eucharystii, zostaje nam oddane jako pokarm służący Jego życiu w nas. Chrystus stał się pożywieniem, abyśmy mogli żyć życiem niezniszczalnym. Od dnia chrztu św. mamy w sobie życie niezniszczalne, dlatego potrzebujemy niezniszczalnego pokarmu, którym jest On sam. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.
PROWADZI: Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik oraz ekipa Centro Aletti.
Uwaga! Ze względu na koszty organizacyjne przyjęcie na sesję dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II /O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 120 zł.; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Rekolekcje dla Rodziców
i Rodzin Salwatorianów
7-10 czerwca 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
20-28 czerwca 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl