O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  ks. Amedeo Cencini FdCC ...


 Amedeo Cencini FdCC

- kanosjanin, pedagog, psycholog, terapeuta, kierownik duchowy, wychowawca kleryków, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i „Claretianum” w Rzymie, znany i ceniony formator włoski. Autor licznych publikacji z zakresu formacji młodzieży rozeznającej powołanie i osób konsekrowanych.

 

Ks. Amedeo Cencini współpracuje z naszym Centrum w Krakowie od 2003 r. Uczestnicy sesji weekendowych mieli okazję słuchać jego rozważań w ramach spotkań Szkoły Kierownictwa Duchowego: "Towarzyszenie duchowe w rozeznawaniu powołania życiowego" (6-8 czerwca 2003), "Słowo Boże i formacja" (27-29 maja 2005), "Kryteria dla rozeznawania powołania" (5-7 października 2007); "Życie w rytmie Słowa" (5-7 listopada 2010) oraz "Zranienia miejscem wzrastania" (14-16 listopada 2014).

 

Włoski kanozjanin prowadził także wykłady w ramach zajęć Szkoły Formatorek Zakonnych: "Proces formacji permanentnej" (20-22 stycznia 2004), jak również w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych: "Jak kontynuować formację w codzienności. Od formacji własnej do formacji innych" (24-26 października 2006), "Modlitwa - formacja ciągła - modele formacji" (28-30 października 2008), "Celibat kapłański" (17-18 maja 2010) i "Formacja osobista w codzienności" (16-17 maja 2011).

Konferencje zostały utrwalone w formie nagrań, jak również opublikowane. Treści z sesji „Towarzyszenie w rozeznawaniu powołania” zostały opublikowane w książce pod tytułem „Od wychowania do formacji”. Treści spotkań „Słowo Boże i formacja” oraz „Kryteria dla rozeznawania powołania” ukazały się w ramach Zeszytów Formacji Duchowej (ZFD - nr 31 i ZFD - nr 40).

-----------------------------------------------------------------

   
  
 

Amedeo Cencini FdCC gościł także w naszym ośrodku formacyjnym 9 listopada 2012 r. w czasie Dni Duchowości Biblijnej „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła” odbywających się w dniach 7-11 listopada 2012.

  

 

 

-----------------------------------------------------------------

Sesje nagrane na żywo (dostępne w sekretariacie CFD), zostały także opublikowane. Sesja „Towarzyszenie w rozeznawaniu powołania” opublikowana została pod tytułem „Od wychowania do formacji”. W swoich konferencjach o. Cencini ukazał drogę, z którą powinien zapoznać się każdy wychowawca i formator. Proponuje perspektywę wychowania i formacji, która nie jest „luksusem”, ale koniecznym warunkiem dla właściwego ukierunkowania dojrzewania osoby i uchronienia jej od dojrzewania pozornego.

Z niezwykłym wyczuciem ludzkiej osoby i kompetencją wprowadza ceniony formator w tajemną przestrzeń człowieka, który chce wzrastać, dojrzewać. Jest świadomy jego wielkich pragnień, ale także głębokich, nierzadko ukrytych, „pęknięć”. Nie zauważenie jednych czy drugich staje się powodem zaniechania prawdziwej drogi rozwoju osoby. Ks. Cencini zwraca uwagę na konieczność samej wiedzy o człowieku – tej psychologicznej i pedagogicznej, ale wiedzy nachylonej na łaskę! Autor jest wychowawcą i formatorem o dużej wiedzy o człowieku i o głębokiej wierze w działanie Boga, jedynego Pedagoga i Formatora. Pokazuje, w jaki sposób wiedza antropologiczna, jeśli nachylona jest na łaskę, potrafi docierać do najgłębszych sfer ludzkich i wyprowadzać z niej człowieka dojrzałego, którym może i powinien stać się każdy wedle zamysłu Bożego.

O. Cencini wskazuje na bardzo ważną kolejność w procesie dojrzewania: od wychowania do formacji. Kiedy formacja nie jest poprzedzana przez wychowanie, ryzykuje, że stanie się nie użyteczna. „Wychowywać znaczy przede wszystkim spowodować wyjście na jaw rzeczywistości własnego „ja”, takiego, jakie ono jest, jeżeli chce się potem doprowadzić do tego, jakim powinno ono być”. Szczerość jest podstawowym krokiem do osiągnięcia wolności, lecz w każdym przypadku konieczna jest zewnętrzna pomoc dla dobrego zobaczenia wnętrza. (nr 35a).  Na taką drogę zaprasza właśnie o. Cencini. Konieczne jest samemu ją przebyć zanim zaczniemy pomagać w tym innym.

W serii „Biblioteka Centrum Formacji Duchowej” ukazał się także zapis wspomnianych wykładów dla formatorek zakonnych. Włoski formator z cechującą go wnikliwością pokazał na czym polega i w jaki sposób kształtuje się w nas proces formacji ciągłej. Jego przemyślenia, zakorzenione w rozległej wiedzy o człowieku, w teologii i w osobistym doświadczeniu formacyjnym, stanowią cenne wskazania zarówno dla wychowawców jak i wychowanków. Bowiem niezależnie od stażu i od pełnionych ról, jedni i drudzy podążają dokładnie tą samą drogą: nieustannej formacji. Nikt „nie może zaniechać starań o własny wzrost ludzki i religijny; nikt też nie może polegać wyłącznie na sobie i samodzielnie kierować własnym życiem. Na żadnym etapie życia nie można uznać, że osiągnęło się taką pewność i gorliwość, iż nie trzeba już się szczególnie troszczyć o zachowanie wierności; nigdy też człowiek nie osiąga takiego wieku, w którym może uznać, że zakończył się proces jego dojrzewania” (VC 69). Ufamy, że wielu czytelników, którzy sięgną do publikacji, znajdzie w niej cenne „punkty oparcia” dla osobistej formacji i w towarzyszeniu innym.

-----------------------------------------------------------------

Sesja „Słowo Boże i formacja” opublikowana została w Zeszytach Formacji Duchowej (nr 31). Wybór osoby i tematu nie był przypadkowy. Jest związany z posługą, jaką od początku swego istnienia stara się pełnić nasz dom modlitwy w CFD. Amedeo Cencini zaś był tą osobą, która wpłynęła na kształtowanie się Szkoły Modlitwy Słowem Bożym – pierwszej inicjatywy, jaką zainicjowaliśmy w CFD. Odkąd powstało dzieło CFD (1997 r.), naszą największą troską jest rozmiłować uczestników w Piśmie św. i uczyć zażyłych spotkań ze Słowem Bożym, ponieważ jest ono pierwszym i najważniejszym „środowiskiem” ludzkiej i chrześcijańskiej formacji. Potwierdzało to i przekonywało o tym każde spotkanie ze Słowem przeżyte wspólnie w klimacie pustyni i medytacji proponowane w ramach sesji weekendowych czy ośmiodniowych rekolekcji. Nie mamy wątpliwości, że ilekroć słuchamy i zgłębiamy Pisma jesteśmy u samego źródła życia; jesteśmy w rękach Tego, który nas stwarza przez swoje Słowo. Dziś możemy powiedzieć, że nasz krakowski dom coraz bardziej oddycha Słowem dzięki tym, którzy przekraczają jego progi, by modlić się i nim oraz zachowywać je w sercu. Ks. Amedeo pozostawił u nas bogactwo treści, którym dzielimy się z Przyjaciółmi naszego CFD i Czytelnikami Zeszytów Formacji Duchowej. 

Jak refren, w pełnych ekspresji konferencjach o. Cenciniego, powracało przesłanie, że Bóg formuje nas przez każde Słowo, które wychodzi z Jego ust. Jest miłośnikiem codzienności i w niej nieustannie nas kształtuje. „Bóg oddycha przez swoje słowo. Czyż nie jest to piękne?” – zadziwia się o. Amedeo. Jest całkowicie zwrócony swoim obliczem ku nam ilekroć czytamy Jego słowo. My słuchamy Jego, a On słucha nas. Ilekroć czytamy Jego słowo spostrzegamy, że On czyta nasze życie. Czyta tak głęboko jak my sami nie potrafimy. Ono jedno zna pragnienia i zamiary naszego serca (Hbr 4, 12). Ilekroć opowiada nam w Ewangelii historię Jezusa, tylekroć w niej opowiada naszą historią – tę która toczy się w naszej codziennej „Galilei”. Słowo Boże jest naszym „sąsiadem”, naszym przyjacielem, naszym domownikiem! Jak w lustrze widzimy w nim wszystkie naszą dojrzałość i niedojrzałość. Wydobywa z nas prawdę o nas samych, której często nie znamy. Mówi nie tylko o tym, co my myślimy o sobie, ale co On sam – Bóg myśli o nas! Daje nam do zrozumienia coś, czego wcześniej o sobie nie wiedzieliśmy, a co kryje się w naszej głębi. Słowo rodzi w nas radość z odkrycia drogocennych pereł naszej osobowości, ale także dotyka miejsc bolesnych, naszych ran, które nieraz skupiają nas na sobie i nie pozwalają uśmiechnąć się do siebie, do Boga i do innych. Słowo Boże jest poranne, powtarza o. Cencini. Każdego dnia Bóg posyła do nas swoje Słowo, aby wrócić nam świeżość życia i utrzymywać w młodości. Mówi nam dla-kogo i dla-czego żyjemy; kim jesteśmy dla Niego. Formuje naszą tożsamość powołaniową. Uczy nas czytać Słowo całą swoją istotą: umysłem, sercem, uczuciami, wrażliwością, pracującymi w nas impulsami. Pośród szarej codzienności czyni nas istotami głęboko wrażliwymi na wszystkie „kolory” Jego obecności: na piękno, na dobro, naprawdę. Uwrażliwia nas także naprawdę o naszym grzechu, ponieważ on odbiera nam wrażliwość na Jego Słowo. Słowo buduje nasze życie, także wtedy, gdy zamienia w gryzy wszystko co w nim jest kłamstwem, co odbiera nam pełnię życia. Wskazuje nam autentyczny sposób przemiany naszych niedobrych stylów życia, uzdrawia, wyzwala i integruje nas wewnętrznie. Dlatego warto tak przeżywać swój czas, aby był skoncentrowany na Słowie i przeżywanym w Jego świetle. „Świadomość potrzeby Słowa – przekonuje o. Amedeo – jest w jakimś sensie pierwszym celem formacyjnym naszego życia”. Im bardziej zakorzeni się w nas Słowo tym bardziej będziemy dostrzegali jak spełnia się w nas poprzez wydarzenia dnia i w wydarzeniach dnia!

Myśli o. Cenciniego wyrażane prostym językiem, kryją w sobie „żar i ogień”, który rozpala w słuchaczach tęsknotę za słowem Bożym i pragnienie by pozwolić się przez nie formować. Jesteśmy ogromnie wdzięczni o. Amedeo, że za bogactwo treści, które za każdym razem pozostawia w naszym domu, ilekroć głosi u nas konferencje czy wykłady.  Dziękujemy mu za ogromną wrażliwość na Słowo i na człowieka. Za to, że tak prosto uczy nas słuchać, przyjmować i żyć Słowem.

zob. Wydawnictwo Salwator - ks. Amedeo Cencini FdCC

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl