O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Zmienić mogę tylko siebie ! ...


Zmienić mogę tylko siebie !
Mój plan radzenia sobie z przemocą w życiu codziennym

Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. W moim domu często gościła przemoc słowna, emocjonalna i niestety czasem fizyczna.

Od dzisiaj będę reagować na krzyk, podniesiony agresywny ton w moim otoczeniu. Sama postaram się nie krzyczeć na innych, nie reagować agresją na agresję.

Zdenerwowanie nie usprawiedliwia krzyku - chcę wbić sobie tę zasadę do głowy. Pewnie nie od razu, w każdej sytuacji zareaguję konstruktywnie, ale przecież nikt nie jest doskonały...

Codziennie wieczorem postaram się przemyśleć, czy udało mi się zrealizować mój plan, czy miałam do tego okazję? i jak mi poszło?

A potem inna przemoc słowna i przyjmowanie innych, takimi jakimi są, bo ZMIENIĆ MOGĘ TYLKO SIEBIE!!!

Iga
uczestniczka sesji formacyjnej
„Jak radzić sobie z przemocą w życiu codziennym?”
(3-5 XII 2010)

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl