O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Franciszek M. od Krzyża Jordan praktykował cnoty w stopniu he ...


Franciszek Maria od Krzyża Jordan
założyciel Salwatorianów i Salwatorianek
praktykował cnoty w stopniu heroicznym

W piątek, 14 stycznia 2011 r., Ojciec Święty przyjął na audiencji prywatnej kardynała Angelo Amato SDB, prefekta Kongregacji ds. Świętych. W trakcie audiencji Benedykt XVI polecił Kongregacji promulgację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża (w świecie: Jan Chrzciciel Jordan), kapłana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, urodzonego 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil (Niemcy) i zmarłego 8 września 1918 r. w Tafers (Szwajcaria) - zob. www.vatican.va. - informacja o promulgacji dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Promulgacji dekretu dokonał kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Świętych, w czasie Eucharystii sprawowanej w Domu Generalnym Salwatorianów w Rzymie przy via della Conciliazione w uroczystość św. Józefa - 19 marca 2011 roku.

 -----------------------------------------------------------

WIĘCEJ O NASZYM ZAŁOŻYCIELU

W naszym domu formacyjnym, w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana, odbyły się trzy sesje formacyjne. Pierwszą, zorganizowaną z okazji jubileuszu 125 lat posługi Salwatorianów w Kościele, prowadził ks. Michał Piela SDS: "Jak stawać się silnym pozostając słabym? Historia pięknego powołania" (13-15 października 2006 r.). W przeddzień przeżywanego przez Rodzinę Salwatoriańską Roku Ojca Jordana, w dniach 13-15 czerwca 2008 r., odbyło się spotkanie weekendowe "Od apatii do pasji duchowej. Duchowość na nasze czasy", które  prowadził ks. Alessandro Pronzato, zajmujący się m.in. przygotowaniem biografii O. Franciszka Marii od Krzyża w formie spopularyzowanej. Ostatnie ze spotkań pt.  "Między lękiem a ufnością", które odbyło się w dniach 16-18 kwietnia 2010 r., prowadził ks. Piotr Szyrszeń SDS. Dostępne są materiały z tych spotkań w formie nagrań i publikacji:

  

-----------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy tytuły niektórych dostępnych w internecie artykułów i informacji przybliżających osobę i życie naszego Założyciela.

OBCHODY ROKU OJCA JORDANA - RELACJE Z WYDARZEŃ.

Homilia przełożonego generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Andrzeja Urbańskiego SDS w czasie Mszy świętej na zakończenie głównych obchodów Roku Ojca Jordana w Polsce.

Homilia wikariusza prowincjalnego ks. Józefa Tarnówki SDS w pierwszym dniu głównych obchodów Roku Jordanowskiego w Polsce.

... ... ...

Ostatni dzień życia sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana,  Pankracy Pfeiffer SDS (fragmenty świadectwa). 

Spojrzenie na O. Franciszka Jordana jako Założyciela (część 1), Stephan Horn SDS

Spojrzenie na O. Franciszka Jordana jako Założyciela (część 2), Stephan Horn SDS

Ojciec Franciszek jako wychowawca, Stephan Horn SDS

Profil duchowy Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Stephan Horn SDS

Ojciec Franciszek Jordan wobec tajemnicy Eucharystii,  Stephan Horn SDS

O. Jordan należy do Kościoła! Ku beatyfikacji O. Franciszka Jordana, Stephan Horn SDS

... ... ...

Sługa Boży Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Wzór świętego, który prowadzi nas ku pełni życia, Michał Piela SDS 

... ... ...

O intymności Dziennika O. Jordana i duchowości Salwatorianów, Józef Tarnówka SDS

... ... ...

Boże szaleństwo Ojca Jordana, Krzysztof Wons SDS

... ... ...

Czy można być gorliwszym od św. Pawła?, Piotr Szyrszeń SDS

Żyć jak Jordan pragnieniem chwały Bożej i zbawienia wszystkich, Piotr Szyrszeń SDS

Modlić się czy działać, Piotr Szyrszeń SDS

Ojciec Jordan - mistrz szczególnie godny zaufania. Refleksje po sesji duchowości prowadzonej przez ks. Alessandro Pronzato, Piotr Szyrszeń SDS

Nowe polskie wydanie "Dziennika Duchowego" O. Jordana, PSz

Nowe niemieckie wydanie "Dziennika duchowego" O. Jordana, PSz

... ... ...

„Po życiu błogosławionym błogosławione odejście".

Przed 130 laty nasz Założyciel przyjął święcenia kapłańskie.

130. rocznica prymicji ks. Jana Chrzciciela Jordana.

Jest dla nas wzorem, bo nigdy nie przestał zaczynać od nowa.

Pod jednym dachem z Ojcem Jordanem.

Nowy numer "Postulation Salvatorian Press" w wersji polskiej.

Rok Ojca Jordana.

89 rocznica śmierci śmierci O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Założyciela Salwatorianów.

Jak stawać się silnym pozostając słabym? Historia pięknego powołania.

Proces beatyfikacyjny Ojca Założyciela (7 VI 2006).

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl