O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 50 - Wierzyć i praktykować wiarę ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 50

Wierzyć i praktykować wiarę.
Księga Kapłańska
  

 
ks. Stanisław Haręzga

biblista, kierownik Katedry Proforystyki Biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej

 
 

Przekazujemy do rąk Czytelników 50. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawierający zapis treści, którymi dzielił się ks. Stanisław Haręzga w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkanie "Wierzyć i praktykować wiarę. Księga Kapłańska" odbyło się dniach 7-9 maja 2010 r.

 

*** *** ***


Spis treści

 

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Bóg, który uświęca swój lud i czyni go kapłańskim królestwem
  • Składanie ofiar przejawem wiary w Boga
  • Pośrednictwo kapłanów w służbie Bożej 
  • Czystość warunkiem prawdziwego kultu Bożego
  • Posługa jednania ludzi z Bogiem 
  • Uświęcenie czasu antycypacją wiecznej komunii z Bogiem 
 

 
*** *** ***

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Życie duchowe, jeśli opieramy je na słowie Boga, pozwala przeżywać codzienność w najbardziej realistyczny z możliwych sposobów. „Kto zna słowo Boże, w pełni zna również znaczenie każdego stworzenia”, a kiedy budujemy swoje życie na słowie Boga, budujemy naprawdę w sposób solidny i trwały. To jedna z wielu myśli Benedykta XVI, które zapisał w najnowszej adhortacji Verbum Domini,  poświęconej Słowu Bożemu (nr 10). Ojciec św. przekonuje, że „Realistą jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego” i dodaje: „Potrzebujemy tego szczególnie w naszych czasach, w których uwidocznia się nietrwałość wielu rzeczy, na których się opieramy, budując życie, w których jesteśmy skłonni pokładać nadzieję” (nr 10).

Jubileuszowy, 50 numer Zeszytów Formacji Duchowej, postanowiliśmy poświęcić formacji do duchowej lektury Słowa Bożego. Zapraszamy Czytelników do otwarcia Biblii na Księdze Kapłańskiej, którą nieczęsto nawiedzamy i czytamy, ponieważ uważamy ją za „zbyt trudną”, tymczasem tradycja żydowska umieściła ją w centrum Tory, a dzieci żydowskie rozpoczynają swoją formację właśnie od jej lektury.

Naszym przewodnikiem po Księdze Kapłańskiej, będzie biblista, ks. prof. Stanisław Haręzga.  Pomoże nam przeczytać ją w taki sposób, abyśmy usłyszeli w niej żywe i aktualne Słowo, które kształtuje naszą chrześcijańską wiarę, podobnie jak kształtuje wiarę Żydów, naszych starszych braci w wierze. Dla nas chrześcijan staje się drogą do zażyłego spotkania i przymierza z Jezusem Chrystusem Najwyższym i Jedynym Kapłanem.

Podejmijmy lekturę z przekonaniem, że „Bóg uczynił każdego z nas zdolnym do słuchania słowa Bożego i odpowiadania na nie” (Verbum Domini, nr 22). Jesteśmy przecież stworzeni w Słowie i w Nim żyjemy.

Z serca dziękuję Autorowi,  że zgodził się na opublikowanie rozważań, które przygotował i wygłosił dla uczestników sesji Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie .

ks. Krzysztof Wons SDS

Zachęcamy również do skorzystania z nagrań sesji:

 

*** *** ***

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl