O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna (płyty CD) - Krzys ...


Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Więź z Jezusem
i kontemplacja ewangeliczna

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista, kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

Codzienność jest "piątą ewangelią", w której Jezus szuka z nami osobowego spotkania. Pragnie, abyśmy Go lepiej poznali, bardziej umiłowali i wierniej naśladowali. Możemy tego doświadczyć na drodze kontemplacji ewangelicznej. Jest to droga modlitwy, która prowadzi do spotkania z Jezusem poprzez Słowo Ewangelii. Pomaga otwierać się na Jego przemieniającą obecność i trwać z Nim w zażyłej więzi pośród codzienności.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Powołani do zażyłej więzi z Jezusem.
   
 • Konferencja II:
  Szukanie więzi z Jezusem w kontemplacji ewangelicznej.
   
 • Konferencja III:
  Osobowa więź z Jezusem - poznawanie Jezusa.
    
 • Konferencja IV:
  Osobowa więź z Jezusem - rozmiłowanie w Jezusie.
   
 • Konferencja V:
  Osobowa więź z Jezusem - wybór Jezusa.
    
 • Konferencja VI:
  Ćwiczenia medytacyjne:
        - Otwarcie się na obecność Boga.
        - Cztery krótkie modlitwy pragnień.
        - Przygotowanie do spoczynku.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl