O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Seksualność - błogosławieństwo czy przekleństwo (płyty CD) - ...


Okładka etui na płytySzkoła Kierownictwa Duchowego

 
Seksualność -
błogosławieństwo
czy przekleństwo

 
ks. Marek Dziewiecki
duszpasterz
i psycholog
 

  

W odniesieniu do sfery seksualnej nie istnieje obszar neutralny. Człowiek, który nie kieruje swoją seksualnością w dojrzały sposób sprawia, że staje się ona dla niego miejscem cierpienia i przekleństwa, zamiast być miejscem radości i błogosławieństwa.

 

Prowadzący spotkanie ks. Marek Dziewiecki jest kapłanem diecezji radomskiej, duszpasterzem i psychologiem, adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowym duszpasterzem powołań i wicedyrektorem Europejskiego Centrum Powołań, dyrektorem telefonu zaufania "Linia Braterskich Serc". Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Człowiek w obliczu seksualności – ambiwalencja postaw i przeżyć.
   
 • Konferencja II:
  Seksualność bez miłości.
   
 • Konferencja III:
  Seksualność bez płodności.
    
 • Konferencja IV:
  Specyfika ludzkiej seksualności i potrzeba integracji.
   
 • Konferencja V:
  Integracja seksualna a postawa wobec ciała i płciowości.
    
 • Konferencja VI:
  Miłość małżeńska i rodzicielska sensem ludzkiej seksualności.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl