O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ks. Alessandro Pronzato: O. Franciszek Jordan przejął ogień o ...


Ks. Alessandro Pronzato: O. Franciszek Jordan przejął ogień od Jezusa
 

Nakładem wydawnictwa Gribaudi w Mediolanie ukazała się biografia założyciela salwatorianów i salwatorianek autorstwa ks. Alessandro Pronzato: „Padre Francesco Maria Jordan. Ha preso in consegna il fuoco” [„Ojciec Franciszek Maria Jordan. Przejął ogień”].Ta biografia założyciela salwatorianów i salwatorianek ukazuje się drukiem wkrótce po ogłoszeniu przez Kościół heroiczności cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. 14 stycznia 2011 r. Benedykt XVI upoważnił Kongregację ds. Świętych do promulgacji dekretu o heroiczności cnót Jana Chrzciciela (to imię chrzcielne ojca rodziny salwatoriańskiej) Jordana, a tego aktu dokonał kard. Angelo Amato, prefekt wspomnianej dykasterii, w czasie Eucharystii sprawowanej w Domu Generalnym Salwatorianów w Rzymie w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2011 r.
 
Autor nowej biografii założyciela salwatorianów i salwatorianek, ks. Alessandro Pronzato, jest wybitnym włoskim pisarzem katolickim, duszpasterzem i rekolekcjonistą, dziennikarzem. Napisał ponad sto książek z duchowości chrześcijańskiej, biblijnej, przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków świata. W języku polskim, w samym tylko Wydawnictwie Salwator, ukazało się około trzydzieści pozycji jego autorstwa.

Skąd tytuł książki? Szukając odpowiedzi na to pytanie można przywołać słowa autora wypowiedziane w 2008 r. w Krakowie. W czasie prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej sesji włoski pisarz mówił: „Ojciec Jordan ma w pamięci zdanie, które było dla niego decydujące, zdanie z Ewangelii św. Łukasza (Łk 12,49): «Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął». Ojciec Jordan przejął ogień od Jezusa, wziął na siebie zadanie rozpalenia nim świata. Myśląc o zadaniu otrzymanym od Pana, wspomina też proroka Eliasza. Cytuje fragment tekstu Syracydesa (48, 1): «Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia». To jest obraz, który Ojciec Jordan nosi w sobie”.
 
Ks. Alessandro Pronzato w dniach 13-15 czerwca 2008 r. prowadził w salwatoriańskim domu rekolekcyjnym w Krakowie sesję formacyjną poświęconą duchowości założyciela salwatorianów. Sesja z cyklu Szkoła Duchowości Ojca Jordana, pt. „Od apatii do pasji duchowej. Duchowość na nasze czasy”, odbyła się w przeddzień 160. rocznicy urodzin O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (16 czerwca 1848 r.). Treści konferencji ks. Pronzato wygłoszonych w czasie tego i innych spotkań w domach Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i Trzebini dostępne są w formie nagrań i/lub w wersji książkowej.
 
 

Włoski duszpasterz i rekolekcjonista gościł kilkakrotnie w domach Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i Trzebini prowadząc rekolekcje dla kapłanów i otwarte sesje formacyjne dla wszystkich: „Księga Jonasza. Prorok, który nie zgadza się z Bogiem” (maj 2004); „Jeremiasz – człowiek «zawłaszczony» przez Słowo” (marzec 2006); „Ksiądz – pasterz. Z Mojżeszem na pustyni” (maj 2007); „Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Jana” (maj 2007); „Jezus pokazuje Ojca. Wybrane fragmenty z Ewangelii św. Jana” (CFD Trzebinia, październik 2008).

W oczekiwaniu na polskie tłumaczenie książki…

Piotr Szyrszeń SDS
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl