O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 51 - Seksualność. Niezabliźniona ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 51

Seksualność.
Niezabliźniona rana
 

 
ks.  Bogusław Szpakowski SAC

kierownik duchowy i rekolekcjonista,
psychoterapeuta i wykładowca etyki,
formator w Szkole Wychowawców WSD przy CFD

 
 

Przekazujemy do rąk Czytelników 51. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawierający zapis treści, którymi dzielił się ks. Bogusław Szpakowski SAC w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkanie "Zachowania seksualne miarą dojrzałej osobowości?" odbyło się w dniach 2-4 października 2009 r.


*** *** ***
 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Pod koniec XX wieku zrobiło się bardzo głośno na temat „rewolucji seksualnej”, która ogłaszała wtedy nową erę ludzkiego wyzwolenia ku szczęściu, a dzisiaj usiłuje budować sobie pomniki jako uznanie dla własnych osiągnięć. Tymczasem prawda jest taka, że u wielu, zwłaszcza młodych, pozostawiła po sobie krwawiącą ranę w przeżywaniu własnej seksualności, która niezabliźniona, potrafi zaburzać dojrzewanie i rozwój ludzkiej osobowości. Ta rana ma swój zasadniczy powodów. Jest nią próba oddzielania seksualności od miłości, wyłączanie  jej z integralnego postrzegania osoby ludzkiej. Niestety tematy związane z seksualnością mają coraz gorszą „prasę”. Dzisiejszy czytelnik świadomie lub nieświadomie pozostaje głodny treści, a także przewodników, którzy z szacunkiem dla człowieka i prawdy o dojrzewaniu jego osobowości, z odwagą wskazują na seksualność jako na wielki dar i równie wielkie zadanie. Seksualność bowiem kryje w sobie nie tylko dynamizm biologiczny czy psychologiczny, który narzuca się człowiekowi, ale także edukacyjny, angażujący ludzką wolność i odpowiedzialność (A. Cencini).

Seksualność pomyślana przez Stwórcę jest darem, na który składa się bogata i złożona rzeczywistość. Seksualność nie istnieje sama w sobie, oderwana od pozostałych sfer. Owszem, tworzą ją razem: genitalność, cielesność, afektywność i duchowość. Jest wyrazem płodności, płciowości, miłości i ducha.  Ma w sobie coś z tajemnicy, w której objawia tożsamość ludzka i inność każdej osoby. Nie może prowadzić do rozwoju osoby, dawać życie, jeśli nie jest przyjmowana i przeżywana w środowisku miłości. Poza miłością staje się wyobcowana, a nawet odczłowieczona. Poza doświadczeniem miłości, pojmowanej biblijnie, zamiast scalać może rozbijać, zamiast obdarowywać – ranić. Rana pojawia się zawsze tam, gdzie próbuje się oddzielić seksualność od miłości.

Oddajemy do rąk naszych Czytelników publikację ks. Bogusława Szpakowskiego SAC, teologa, etyka i psychoterapeuty, który z wielką kulturą, ludzką i duchową, jako wrażliwy i kompetentny przewodnik, wprowadza nas w bogaty świat ludzkiej seksualności. Wyczula na jej tajemnicę, uczy jak się z nią dobrze spotykać, jak o niej rozmawiać, nad nią medytować, jak czynić z niej intymne sanktuarium osobistej modlitwy. Dziękuję Autorowi za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, z których będzie mógł skorzystać każdy, kto sięgnie po zapisane w publikacji treści . Podane są w sposób prosty i z dużą empatią. Żywię nadzieję, że dla wielu Czytelników stanie się dobrym przewodnikiem w integralnym dojrzewaniu - ludzkim i duchowym i pomoże przeżywać seksualność jako dar, który także tam, gdzie została zraniona, nie musi być przeżywana jako niezabliźniona rana.

Krzysztof Wons SDS


*** *** ***

 

Spis treści

 

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Seksualność "obca część" we mnie?
  • Seksualność bez duchowości
  • Duchowość bez seksualności
  • Zraniona seksualność
  • Odwaga akceptacji ciała
  • Zrozumieć seksualność
  • Seksualność wyrazem miłości
  • Ciało tęskni za Bogiem
  • Odwaga życia w celibacie

 

*** *** ***

 

Zachęcamy również do skorzystania z nagrań sesji:

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl