O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Wojciech Giertych OP ...


 o. Wojciech Giertych OP

- jest członkiem Zakonu Kaznodziejskiego. Profesję zakonną złożył w 1976 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. Pracę doktorską z teologii obronił na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; jest również magistrem historii. Jest wykładowcą teologii moralnej na wspomnianym uniwersytecie .

1 grudnia 2005 r. Wojciech Giertych OP został powołany przez Benedykta XVI na stanowisko teologa Domu Papieskiego. Jest konsultorem Kongregacji Nauki Wiary, członkiem Papieskiego Komitetu ds. Międzynarod. Kongresów Eucharystycznych (2010-), konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (2012-).

W naszym domu formacyjnym o. Wojciech Giertych OP prowadził sesje w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego: „Jak rozwijać wrażliwość duchową i moralną?” (6-8 V 2011) i „Przyjrzyj się swojej wierze!” (2-4 VI 2017).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl