O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Oto Ten, którego pragniesz! Rekolekcje z Janem Chrzcicielem ( ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Oto Ten, którego pragniesz!
Rekolekcje z Janem Chrzcicielem
(MP3)
 

ks. Piotr Szyrszeń SDS
 
kierownik duchowy i rekolekcjonista,
duszpasterz CFD w Krakowie
wykładowca
 WSD Salwatorianów

 

Rozważając historię poczęcia i narodzin Jana Chrzciciela odkrywamy prawdę, że życie to akt łaskawości Boga. Bóg jest jedynym dawcą życia. Tę prawdę trzeba nam kontemplować i głosić w dzisiejszym świecie. Podkreślanie jej jest istotne, bo żyjemy w świecie, który neguje Boga jako dawcę życia, a człowieka chce uczynić absolutnym panem życia i śmierci. Ludziom, który żyją jakby Bóg nie istniał, prorok znad Jordanu przypomina, że bardzo potrzebują Boga, który w swoim Synu, zapowiedzianym i wyczekiwanym Mesjaszu, pragnie obdarzyć ich pełnią życia - życiem wiecznym.

Płyta "Oto Ten, którego pragniesz! Rekolekcje z Janem Chrzcicielem" zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji - wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 21-29 marca 2011 r. Temat "Lectio divina ze św. Janem Chrzcicielem" zaproponowano jako tzw. "pogłębienie" osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie (Mk, Mt, Łk, J).

Jest to propozycja kontynuacji drogi zgłębiania Słowa Bożego w oparciu o metodę lectio divina. Podejmując tę drogę indywidulanie, w warunkach codzienności, należy zadbać o momenty pustyni, potrzebny czas na modlitwę Słowem Bożym, a także spotkania z kierownikiem duchowym, aby rozeznawać i obiektywizować doświadczenia rodzące się na osobistej modlitwie.

 

Tematy konferencji:

Dzień I: Wprowadzeniew rekolekcje
1. „Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże” (Mt 11, 12).

Dzień II: Łk 1, 5-25.39-66. Bóg pamięta i jest łaskawy
2. Meditatio: „Zachariaszu… Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan”.
3. Oratio: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan” - „Jan jest imię jego”.
4. Contemplatio: „Bóg Izraela… lud swój nawiedził”.

Dzień III: Łk 3, 1-20. Bóg napełnia życiem codzienność
5. Meditatio: „Plemię żmijowe… wydajcie owoce godne nawrócenia!”.
6. Oratio: „Nauczycielu, co mamy czynić?”.
7. Contemplatio: „Skierowane zostało słowo Boże do Jana… na pustyni”.

Dzień IV: J 1, 15.19-42. Baranek Boży, który gładzi grzech świata
8. Meditatio: „Ja nie jestem Mesjaszem”.
9. Oratio: „Oto Baranek Boży”.
10. Contemplatio: „Przypatrzywszy się Jezusowi… i Szymonowi Piotrowi”.

Dzień V: Mt 3, 13-17. Sługa Pański nie oparł się i nie cofnął
11. Meditatio: „Godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”.
12. Oratio: „Pozwól teraz…Wtedy Mu ustąpił”.
13. Contemplatio: „Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym”.

Dzień VI: J 3, 22-30; Mt 9, 14-17. Oblubieniec
14. Meditatio: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”.
15. Oratio: „Moja radość doszła do szczytu”.
16. Contemplatio: „Czy goście weselni mogą się smucić…?”.

Dzień VII (dzień spowiedzi):
Mk 6, 14-29; Mt 14, 1-12. On się obarczył naszym cierpieniem
17. Meditatio: „Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten…?”.
18. Oratio: „Wzgardził Nim Herod … i odesłał do Piłata”.

Dzień VIII: Mt 11, 1-30. Bóg jest zawsze większy
19. Meditatio: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”.
20. Oratio: „Począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało”.
21. Contemplatio: „Pojawił się człowiek…, by zaświadczyć o Światłości”.

 

Autor: ks. Piotr Szyrszeń SDS salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, wykładowca prawa kanonicznego w WSD Salwatorianów w Bagnie.

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl