O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zmęczenie - wypalenie - kryzys. Jak pomóc sobie i innym? (MP ...


Okładka etui na płytySzkoła Kierownictwa Duchowego

 

Zmęczenie - wypalenie - kryzys.
Jak pomóc sobie i innym?
(MP3)
 

 Józef Augustyn SJ
kierownik duchowy i rekolekcjonista,
wykładowca "Ignatianum" w Krakowie,
redaktor naczelny kwartalnika "Życie Duchowe"

 

  

Potrzebujemy świadomego kontaktu z własnymi emocjami, przyznawania się do stanu zmęczenia, które naturalnie  chroni nasze zdrowie. Sesja ma na  celu pomóc w dostrzeganiu i respektowaniu związku miedzy stylem  codziennego funkcjonowania, zniewoleniami a zmęczeniem, które może przerodzić się w wypalenie i kryzys. Autor wskazuje w konferencjach drogi powrotu do wolności, porządku i Bożego ładu.

 

Tematy konferencji:

1. Jednego serca trzeba mi na ziemi
          Miłość głównym pragnieniem człowieka
          Potrzeba pedagogiki miłości
          Miłość wymaga autonomi
          Człowiek zdolny do wielkiej miłości
          Słuchaj Izraelu: Będziesz miłował

2. Duchowy i moralny aspekt wypalenia
          Czym jest stan wypalenia wewnętrznego?
          Wyypalenie a życie duchowe i moralne
          Pustka egzystencjalna i jej konsekwencje
          Zatroszczyć się o swoje życie
          Cisza pomaga nam poznać siebie

3. Wypalenie w relacjach pomagania innym
          Jak zmagać się z egocentrycznym spojrzeniem na życie
          Współczesne oskarżanie religii
          Wzajemna pomoc - jak żebrak żebrakowi
          Autentyczne pomaganie wymaga poświęcenia
          Za współczucie płaci się wysoką cenę

4. Mądrość życia lekarstwem na wypalenie
          Nasza historia mistrzynią życia
          Współczesne nieludzkie modele i wzory życia
          Metafizyczne spojrzenie na życie
          Komfort psychiczny nie może być centralną wartością życia
          I wypalenie może być pożyteczne dla życia duchowego

5. Relacje międzyludzkie a stan wypalenia
          Namiętność przywiązana do ludzkiego serca
          Poczucie krzywdy, które wypala
          Porządkować własne emocje i międzyludzkie relacje
          Człowiek dla człowieka bogiem nie jest
          Relacje pomiędzy miłością a życiem zawodowym

6. Najważniejsze lekarstwo na wypalenie wewnętrzne
          Wypalenie w kulturze i sztuce
          Zagrożeni współczesnym nihilizmem
          Wrócić do czci Wszechmogącego
          Człowiekowi potrzebne jest dobre słowo
          Boska miłość źródłem wiecznej energii

7. Pytania i odpowiedzi

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Bez prawa kopiowania i publicznego odtwarzania; wyłącznie do prywatnego użytku.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl