O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Obietnica życia. Księga Rodzaju (płyty CD) - Bruna Costacurta ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Obietnica życia.
Księga Rodzaju

Bruna Costacurta
wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwrsytecie Gregoriańskim w Rzymie,
prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne

  

Księga Rodzaju objawia nam Boga, który jest miłośnikiem życia. Daje obietnicę życia i dotrzymuje jej nawet tam, gdzie wydaje się zwyciężać śmierć. Sesja dla tych, którzy chcą głębiej poznać pierwszą Księgę Pisma świętego oraz odczytać i przemodlić swoje życie w świetle Słowa, które zostawił Stwórca.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Marzenie Boga (Rdz 1).
 • Konferencja II:
  Życie podarowane (Rdz 1)
 • Konferencja III:
  Życie odrzucone; grzech jako śmierć (Rdz 3)
 • Konferencja IV:
  Życie zabite (Rdz 4)
 • Konferencja V:
   Abraham: odpowiedź Boga; życie i śmierć; błogosławieństwo w śmierci
 • Konferencja VI:
  Historia Józefa: życie, które rodzi się z przebaczenia i triumfuje nad śmiercią

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl