O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Grupa „Sychar” w częstochowskim Rakowie


Grupa „Sychar” w częstochowskim Rakowie
 

Specyfika grupy - ubóstwo materialne i duchowe, złożoność problemów moralnych, często bezradność w codziennych wydarzeniach – spowodowała, że oparcie się na Słowie Bożym i wspólnocie to główne źródła egzystencji grupy.

Wspólnota Przymierza „Mamre” w Częstochowie posługując wobec potrzebujących, gromadzi 2 razy w tygodniu grupę kilkudziesięciu osób  w dzielnicy Raków. Od 2 lat podczas spotkań oprócz wydawania żywności, głoszony jest Kerygmat przez Anię, Justynę oraz br. Mariusza. To właśnie z tej grupy wyłoniło się kilka osób pragnących pogłębić swoją wiarę przez spotkania ze Słowem Bożym.

Inicjatorami grupy są Ania Grabowska, Justyna Wrześniak – Wspólnota Przymierza „Mamre”, br. Mariusz Leszczak – brat mniejszy kapucyn. W skład grupy wchodzi  10 osób (większość z dzielnicy Raków), spotkania odbywają się w salce Parafii pw. św. Józefa, we wtorki w godz. 16.00 – 18.30, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Predera.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 marca 2011 roku. To Pan sam dał Słowo z II Niedzieli Wielkiego Postu - Jezus, który spotyka Samarytankę koło miejscowości o tej nazwie – Sychar. Po spotkaniu w  grupie i usłyszanym Słowie już nie było wątpliwości, jaka będzie nazwa tworzącej się grupy.

Spotkania mają na celu pogłębienie relacji z Bogiem przez życie w codzienności Słowem Bożym, a  w tym pomagać ma 5 kroków lectio divina (czytania Bożego), z którymi uczestnicy są zapoznawani w kolejnych spotkaniach. Uczestnicy „łamią” Słowo z Ewangelii Niedzielnych, łącząc się z liturgią i wspólnotą Kościoła.

Przebieg spotkania jest następujący: modlitwa do Ducha Św., przeczytanie Ewangelii (każdy ma przed sobą wydrukowany tekst), powtórzenie na głos, echo Słowa,  20’ min komentarz, ok. 25’ min ciszy na podzielenie się Słowem – każda osoba może w tym momencie podzielić się egzystencjalnie, jak to Słowo działa w jej życiu, modlitwa, agape.

Przed spotkaniem ze względu na wyżej wspomnianą specyfikę grupy ma miejsce katecheza  wstępna, którą prowadzi br. Mariusz. Tematy katechez  dotykają zagadnień: wstępu do Pisma Św., słuchania, czytania, kolejnych elementów kroków lectio divina.

br. Mariusz, kapucyn
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl