O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (MP3) - ...


Okładka etui na płytySzkoła Wiary  

Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba
(MP3)

Marko Ivan Rupnik SJ,
Nataša Govekar i Michelina Tenace
(Centro Aletti - Rzym)

Krzysztof Wons SDS,
Ryszard Stankiewicz SDS i Piotr Szyrszeń SDS
(Centrum Formacji Duchowej - Kraków)

 

Sesja w ramach Szkoły Wiary. Proponuje konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z newralgicznymi pytaniami o wiarę chrześcijańską z odwołaniem do tradycji Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Rozważania w czterech perspektywach: Słowo Boże - dogmat - życie świętych - sztuka sakralna, wprowadzają w tematy wiary Kościoła niepodzielonego, duszpasterstwa i formacji w Kościele naszych czasów.

  

Tematy konferencji:

 1. O dogmacie (M. Tenace)
 2. Wiara w jednego Pana Jezusa Chrystusa poświadczona w sztuce wczesnochrześcijańskiej (N. Govekar)
 3. Wprowadzenie do lectio divina: J 10, 1-30 (P. Szyrszeń SDS)
 4. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga. Światłość ze Światłości – cz. I (M. Rupnik SJ)
 5. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa… cz. II (M. Rupnik SJ)
 6. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu – cz. I (M. Tenace)
 7. Pytania - odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)
 8. Wprowadzenie do lectio divina: J 14, 1-14 (R. Stankiewicz SDS)
 9. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu - cz. II (M. Tenace)
 10. Pantokrator (N. Govekar)
 11. Przez Niego wszystko się stało (M. Rupnik SJ)
 12. Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (M. Rupnik SJ)
 13. Wprowadzenie do lectio divina: J 1, 1-14 (K. Wons SDS) 

 

Prowadzący:

Marko Ivan Rupnik SJ - teolog, wykładowca duchowości chrześcijańskiego Wschodu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; dyrektor Centrum Badawczego Ezio Aletti; rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji; autor wielu projektów i współwykonawca mozaik m.in. w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie; Nataša Govekar - teolog ze specjalizacją z misjologii należąca do Centro Aletti; Michelina Tenace - teolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie należąca do Centro Aletti;

Krzysztof Wons SDS -  kierownik duchowy i rekolekcjonista, dyrektor CFD w Krakowie, autor publikacji poświęconych lectio divina; Ryszard Stankiewicz SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz CFD w Krakowie; Piotr Szyrszeń SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz CFD w Krakowie;

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Wiary w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (23-26 czerwca 2011 r.).

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl