O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba& ...


„Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”
23-26 czerwca 2011

W dniach od 23 do 26 czerwca 2011 roku przeżywaliśmy czterodniowe spotkanie  formacyjne w ramach Szkoły Wiary pt. Spotkanie pt. „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” poświęcone było pierwszej części prawd wyznawanych w Credo dotyczących Jezusa Chrystusa. Tegoroczne spotkanie było trzecim z kolei w ramach inicjatywy podjętej we współpracy Centrum Badawczego Ezio Aletti działającego przy Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie oraz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Wcześniejsze spotkania zatytułowane były: „Wierzę … Co to znaczy?" (4-6 grudnia 2009) oraz „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 czerwca 2010).
 


Grono prowadzących stanowili przedstawiciele wspólnoty Centro Aletti: Marko Ivan Rupnik SJ, Michelina Tenace i Nataša Govekar oraz duszpasterze krakowskiego CFD. Goszcząca po raz pierwszy w naszym domu formacyjnym pani Michelina Tenace – teolog i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie niejako przygotowując grunt pod szczegółowe rozważania związane z tematem sesji wygłosiła najpierw konferencję o dogmacie. W kolejnych przedłożeniach odwołując się do doświadczenia I Soboru Nicejskiego wyjaśniła etapy kształtowania się oraz znaczenie prawdy wyrażonej w sformułowaniu: „zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu”. Impulsem do osobistej modlitwy i refleksji były nie tylko wyjaśniane prawdy wiary, ale również przedstawienie modelu życia chrześcijańskiego, jaki zaproponował św. Atanazy – niestrudzony obrońca nauczania Soboru z 325 r. – w żywocie św. Antoniego.

Marko Ivan Rupnik SJ, który od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Aletti, gościł w naszym domu w Krakowie już po raz czwarty. W czasie tegorocznego spotkania podjął w konferencjach tematy: „Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga. Światłość ze Światłości” (cz. I i cz. II), „Przez Niego wszystko się stało” oraz „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Autor wielu mozaik, rodem ze Słowenii, który działalność artystyczną i teologiczną łączy z posługą duszpasterską w wielu częściach nie tylko Europy, ale i świata, tłumacząc fragmenty Credo odnoszące się do Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, z niezwykłą przenikliwością odnosił diagnozował sytuację Kościoła we współczesnym świecie, akcentując szczególnie potrzebę formacji chrześcijańskiej.

Tradycyjnie już, elementem czterodniowej katechezy dla dorosłych w ramach organizowanej w naszym centrum Szkoły Wiary było odwołanie do sztuki wczesnochrześcijańskiej. Nataša Govekar, członkini wspólnoty Centro Aletti, w swoich konferencjach ukazała jak wspólnota Kościoła wyrażała wyznawaną wiarę w Pana Jezusa Chrystusa poprzez sztukę i architekturę, w przestrzeni liturgii itd. Wśród symboli i obrazów wskazujących na Jezusa Chrystusa zwrócono uwagę szczególnie na krzyż złożony z greckich liter X-P (chi-ro); symbol ryby (gr. „ἰχθύς” to akrostych, czyli słowo utworzone z pierwszych liter słów „Iēsoûs Christós Theoû Hyiós Sōtér” = „Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel”) oraz przedstawienia Jezusa jako Dobrego Pasterza. Osobną konferencję Nataša Govekar poświęciła wizerunkom Pantokratora.

Ważnym elementem dynamiki tegorocznego spotkania Szkoły Wiary była modlitwa Słowem Bożym według lectio divina, akcentowana mocno przez Centrum Formacji Duchowej. Poszczególne dni kończyły się wprowadzeniami do modlitwy Słowem Bożym przygotowanymi przez duszpasterzy CFD. Jako podstawę osobistej lectio-meditatio-oratio-contemplatio zaproponowano teksty z Ewangelii św. Jana, a wprowadzenia do nich przedstawili kolejno: wprowadzenie do lectio divina J 10, 1-30 - Piotr Szyrszeń SDS; wprowadzenie do lectio divina J 14, 1-14 - Ryszard Stankiewicz SDS; oraz wprowadzenie do lectio divina J 1, 1-14 - Krzysztof Wons SDS. Nowością dla uczestników była propozycja lektury fragmentów tekstów Ojców Kościoła, dotyczących omawianych prawd. Wśród wybranych tekstów były: św. Cyryl Jerozolimski („Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne”), św. Jan Damasceński („Wykład wiary prawdziwej”), Orygenes („O zasadach”) czy św. Grzegorz z Nazjanzu („Mowy wybrane”).
 
Posługę tłumacza podejmowała pani Danuta Piekarz. Dzięki jej kompetencji 140 uczestników spotkania mogło owocnie przeżyć z gośćmi z rzymskiego Centro di Studi e Ricerche Ezio Aletti. Dwukrotnie (w piątek i w niedzielę) zorganizowano konferencję „pytania-odpowiedzi”. Aktywne słuchanie przez uczestników zrodziło wiele pytań, na które odpowiadali Marko Ivan Rupnik SJ i Michelina Tenace. Teksty homilii, które wygłosili w czasie spotkania Marko Ivan Rupnik SJ i Joachim Stencel SDS są dostępne na naszej stronie internetowej
>>>. O nagrania konferencji i wprowadzeń do modlitwy z całego spotkania, w formacie MP3, są dostępne można pytać w recepcji naszego centrum. >>>.

Dziękujemy za dar modlitwy i prosimy o modlitewne wsparcie dla tej inicjatywy podejmowanej we współpracy między Centro Aletti w Rzymie i Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Kolejne spotkanie, z Bożą pomocą, w przyszłym roku; szczegółowe informacje wkrótce na naszej stronie internetowej w dziale „Szkoła Wiary”.


KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl