O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? - ks. Krzysztof Wons SDS (k ...


 

Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej
Seria: Modlitwa Słowem Bożym

Jak żyć Słowem Bożym
na co dzień?

Kraków 2010
wydanie piąte poprawione i uzupełnione

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

  

 ---

"Głęboko wierzę, że rozwiązaniem problemu naszego "pokawałkowanego życia" może okazać się stała praktyka modlitwy Słowem Bożym, którą rozciągniemy na cały dzień zajęć" - stwierdza autor we wstępie. "Niniejsza książka jest propozycją takiej praktyki. Przedstawia drogę modlitwy Słowem Bożym, której dynamika odwołuje się do realiów naszej codzienności. Jest to droga prosta i dostępna dla każdego, kto pragnie przeżywać swoją codzienność w świetle Słowa. Od kilku lat jest ona proponowana uczestnikom Szkoły Modlitwy Słowem Bożym przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Żywe zainteresowanie szkołą wśród osób świeckich i konsekrowanych, a także wzrastający udział w spotkaniach przeżywanych w klimacie pustyni i modlitwy zachęcił autora do wydania drukiem konferencji z pierwszej sesji szkoły prowadzonej na temat: Jak żyć słowem Bożym na co dzień?". Pierwsza sesja z tego cyklu odbyła się w CFD w Krakowie w roku 1997. Od tego czasu sesje "Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?" odbywają się co roku.

 

SPIS TREŚCI

Zanim rozpoczniemy drogę
SŁOWO BOGA I NASZA CODZIENNOŚĆ

Bóg do nas mówi
Bóg mówi do nas codziennie
Bóg mówi do nas z miłością
Bóg mówi do nas osobiście
Bóg mówi do nas w tej chwili
Bóg mówi i staje się
Słowo Boga ciągle nas stwarza
Słowo, na którym można się oprzeć
Słowo płodne
Słowo pełne mocy i "bezsilne"
Słowo, które przenika nas do głębi
Słowo stanowcze i delikatne
Słowo jak codzienny chleb
Fałszywe postawy wobec codzienności
Duchowa głębia codzienności
Nasza codzienność potrzebuje Słowa Bożego

Pierwszy etap drogi
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE ZE SŁOWEM

Ziarno Słowa zostało rzucone
Pragnienie i oczekiwanie Słowa
Nieprzygotowani do słuchania Słowa
Przygotować serce na słuchanie
Ofiarować sobie czas
Odnaleźć w sobie ciszę
Wejść w ciszę
Przeczytać Słowo z miłością

Drugi etap drogi
MODLITWA SŁOWEM

Nowe doświadczenie słuchania
Przyjąć i umiłować Słowo sercem
Korzystanie z różnych pomocy w modlitwie Słowem Bożym
Trwanie w Słowie
Trwanie w Słowie na poziomie umysłu
Trwanie w Słowie na poziomie serca
Trwanie w Słowie na poziomie woli

Trzeci etap drogi
PRZEŻYWANIE SŁOWA BOŻEGO W WYDARZENIACH DNIA

Przemodlone Słowo otwiera nas na codzienność
Zachować Słowo pośród codzienności
Powracać do Słowa, które nas poruszyło

Czwarty etap drogi
SPOJRZENIE NA DZIEŃ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO

Czekać na wypełnienie się słowa
Spotkanie ze słowem na zakończenie dnia
Rozeznawanie woli Bożej w świetle słowa
Słowo Boże i rachunek sumienia

Dopowiedzenie I
NASZE ZMYSŁY W MODLITWIE SŁOWEM BOŻYM

Sfera zmysłowa w naszym kontakcie z Bogiem
Zmysł słuchu
Zmysł wzroku
Zmysł dotyku
Zmysł smaku
Trzy sposoby zastosowania zmysłów w modlitwie wg św. Ignacego Loyoli

Dopowiedzenie II
KONTEMPLACJA - DECYDUJĄCY MOMENT DNIA

DRODA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM W CODZIENNOŚCI
(streszczenie)

I. Oczekiwanie, pragnienie Słowa
II. Słuchanie, przyjmowanie i doświadczanie Słowa
III. Zachowanie i trwanie w Słowie
IV. Wieczorna modlitwa Słowem

--- --- ---

 

„Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?”,
Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl