O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  W Biblii nie ma „wyślizganych” tekstów ...


W Biblii nie ma „wyślizganych” tekstów


Niektóre wersety Pisma Św. znamy na pamięć. Szczególnie często słyszymy je w liturgii, wchodzą w skład najpopularniejszych modlitw. Są tak ważne, że są przytaczane na każdym kroku. Jednak zamiast zachwytu i rozważania - przez częsty z nimi kontakt przestajemy je słyszeć. Stają się dla nas „wyślizgane”.

„Spróbujcie się modlić tym tekstem, choć tak dobrze go wszyscy znamy” - zachęcał wprowadzający proponując do modlitwy Łk 1, 26-38. Westchnienie rezygnacji… Perspektywa 4 godzin… Co można odkryć w scenie Zwiastowania?

***

Mój Gabriel nie miał nigdy skrzydeł ani poświaty. Ale przychodził, kiedy się go najmniej spodziewałam i wcale nie oczekiwałam. Był w myśli, że przecież mogę pomóc. Był w dostrzeżeniu, że ktoś czeka na moje słowo. Był w pomyśle, że to by się przydało. Był w pewności, że tak właśnie warto. Był w cierpliwości, kiedy aż się w środku gotowało. Był w rodzącej się świadomości, że trzeba wybaczyć. Był w tamtym bezradnym spojrzeniu. Anioł?

Zawsze zmieszanie. Zawsze rozważanie. Zawsze obawa. Zawsze pytanie, jakże się to stanie, skoro tyle przeszkód. I nadzieja, że jeśli poczęła się myśl, pragnienie, potrzeba, to Jego moc osłoni. Narodzi się dobro, ale potrzebuje do zaistnienia mojego fiat. Myśl powstaje, drąży, zapada. Wreszcie „FIAT”. Wtedy Gabriel odchodzi.

A w uszach jeszcze brzmi: „Pan z Tobą”. Czyli ze mną. ZE MNĄ. Uświadomienie sobie, co te słowa oznaczają zapiera dech w piersiach. A tyle razy słyszałam je (ale nie u-słyszałam) na Mszy św.: Pan z wami! Przecież to nie jest zwykłe dzień dobry. Jeśli więc Pan jest ze mną - nie ma nic niemożliwego


***

Dziękuję Ci, Panie. Już wiem. W Twoim Słowie nie ma „wyślizganych” tekstów.

Barbara
uczestniczka rekolekcji lectio divina
sierpień 2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl