O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Słowo – klucz” ...


„Słowo – klucz”

 

Droga lectio divina przez te dwa lata pomogła mi zrobić wielki krok w poznaniu Pisma Świętego. Lepiej zrozumiałem, jak trzeba czytać Słowo Boże. Odkryłem, że dostrzeżenie szczegółów ubogaca i otwiera, – korzystając z obrazowego porównania – „czyni zdjęcie kolorowym”.

Najwięcej jednak przyniosło mi odkrycie tego, czym jest „słowo – klucz”. Właśnie „klucz” pozwala odkryć właściwą interpretację tekstu i odpowiedzieć na pytanie, jaka interpretacja jest właściwa.

Myślę, że na początku Szkoły trzeba poświęcić więcej czasu na wprowadzenie w metodę lectio divina.


N.N.
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl