O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Król Dawid (książka) - Bruna Costacurta ...


Okładka książkiBiblioteka
Centrum Formacji Duchowej
Seria: Szkoła Biblijna

Król Dawid
(książka)

Bruna Costacurta
wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

Wydawnictwo Salwator 
Kraków 2007

 

Spis treści:

Wstęp

Konferencja I: 
Saul i Dawid: odrzucenie i wybór

Konferencja II:
Olbrzym i pasterz: walka Dawida z Goliatem

Konferencja III:
Tajemnicze drogi Boże: Dawid zostaje królem

Konferencja IV:
Sprzeniewierzenie się Bożemu wybraniu: grzech z Batszebą

Konferencja V: 
Miecz w sercu: bunt Absaloma 

***

Wstęp

To dla nas duża radość, że możemy się podzielić z Czytelnikami treścią pięciu konferencji z sesji biblijnej, które w Centrum Formacji Duchowej wygłosiła Bruna Costacurta, znakomity egzegeta, potrafiący sięgać głębin studni Świętych Pism, budzić pragnienie Słowa i uderzająco prosto przybliżać ukryte w nim prawdy. Czyni to równocześnie z wielką kompetencją naukowca, z pasją osoby słuchającej i wierzącej, a także z miłością kobiety prawdziwie rozkochanej w Biblii. Publikacja zawiera zarejestrowane i spisane słowa Autorki, która zaprasza do wspólnej lectio i meditatio nad historią Dawida z 1 i 2 Księgi Samuela.

Jest to najobszerniej opisana historia pojedynczego człowieka na kartach Biblii. Historia wybrania „ostatniego ze spodziewanych”, najmniejszego, w oczach ludzkich lichego i wzgardzonego, w oczach Boga silniejszego od Goliata. Historia króla Dawida powołanego przez Jahwe, aby być pomazańcem na wzór Jego serca. Jest w niej miejsce na wszystko, co może się wydarzyć w ludzkiej historii powołania: na zadziwienie, na radość z zaskakującego wybrania, a także na silne poczucie kruchości i niemocy wybranego. Podziw w oczach jednych przeplata się z zazdrością i nienawiścią ze strony innych — najbliższych. Godność królewska i autorytet władcy mieszają się ze zdradą powołania, z dramatycznymi odejściami i cudownymi powrotami do pierwotnej wierności. Jest to historia wielkich zwycięstw i wielkich upadków, prawości i upodlenia, czystości i cudzołóstwa, grzechu i przebaczenia. Historia człowieka, który — mimo swej kruchości i dwuznaczności — w zamyśle Bożym staje się figurą Pomazańca jedynie czystego i wiernego Bogu, najśliczniejszego z synów ludzkich, Syna Bożego. Stało się tak dlatego, ponieważ — zauważa Autorka — „pomimo wszystko Dawid ciągle szuka Boga. To właśnie czyni go figurą mesjańską, ale jeszcze niedoskonałą, która musi poczekać na inną realizację, na prawdziwego Mesjasza, prawdziwego i jedynego Króla, naprawdę niewinnego i zdolnego do wierności aż do końca, bez przerywania linii miłości”.

Ta niewielka, ale bogata w treść książka ma na celu nie tylko przypomnieć jedną z najważniejszych ludzkich historii biblijnych. Czytelnik jest zaproszony, aby w losach Dawida odnalazł własną historię życia i powołania. Każda historia Biblii opowiada nasze losy. Nie tylko opowiada, ale zaprasza, byśmy odczytali je „oczami Boga”. Historia Dawida, podobnie jak każda stronica Biblii, uczy poszukiwania obecności Boga w naszych ludzkich losach, a także odnajdywania w niej historii zbawienia, okupionej krwią Mesjasza. Dawid pomaga nam pamiętać i wierzyć, że każda ludzka historia ma swoje korzenie w miłości Boga.

Podobnie jak uczestnicy sesji, którzy na żywo brali udział w dniach pustyni i medytacji, tak i Czytelnicy, biorąc do ręki tę książeczkę, od pierwszej jej stronicy są zaproszeni, aby dać się poprowadzić do studni Słowa, zanurzyć się w niej i uczynić własną historię „miejscem” modlitwy.

ks. Krzysztof Wons SDS

*** 

Zamówienia na materiały (na terytorium Polski) przyjmujemy  e-mailem, tel. (0-12) 269 2397, tel./fax (0-12) 254 6060 tel. kom. 694 448170 Kasety zostaną przesłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Fax dostępny w godzinach pracy CFD.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl