O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Piotra i moja relacja z Jezusem stawała się coraz głębsza


Piotra i moja relacja z Jezusem
stawała się
coraz głębsza

 

Jestem wdzięczny Bogu za te dwa lata Szkoły. Doświadczenie słuchania Słowa było dla mnie integralnym elementem Szkoły. Stanowiło pewną całość razem z wykładami, a zwłaszcza z warsztatami.

Droga Piotra pozwalała mi zobaczyć własną drogę życia i powołania. To, co szczególnie mnie fascynowało w tej postaci to jego relacja z Jezusem. Ta relacja, od chwili powołania, była czymś absolutnie centralnym w jego życiu. Kroczenie Piotra za Jezusem – doświadczenie bycia z Mistrzem – przechodziło przez różne fazy, wzloty i upadki, ale zawsze kończyło się to tym, że ta relacja stawała się coraz głębsza i ściślejsza. Pomagało mi to przyglądać się mojej relacji z Jezusem. Zwłaszcza pomagało skonfrontować się z tymi „obszarami” we mnie, które trudniej jest mi dostrzec – słabości i zranienia. Były to także sfery, jak moja relacja z tatą (tata nadużywał alkoholu), potrzeba akceptacji i związany z tym lęk przed odrzuceniem, doświadczenie zakochania, nieśmiałość w relacjach, itp.

Dzięki drodze Piotra uczyłem się coraz więcej ufać Jezusowi i budować na Jego miłości do mnie. Szczególnie cenne było dla mnie odkrycie, że droga Piotra jest droga paschalną – to ciągłe przechodzenie ze śmierci do życia, z budowania na sobie i miłości własnej do budowania na Jezusie i miłości do Niego. Głębiej zacząłem też przeżywać moją synowską relację do Boga jako Ojca. Za możliwość przejścia tą „drogą z Piotrem” wyrażam moje gorące podziękowanie!

N.N.
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl