O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Miłość odnawia tego, który słucha i usłucha Pana ...


Miłość odnawia tego,
który słucha i usłucha Pana

 

„Miłość odnawia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny”. Słowa te wypowiedział św. Augustyn. Myślę, że to zdanie stanowi syntezę drogi Piotra.

Jestem wdzięczny Panu Bogu, że powierzając mi nowe i niełatwe obowiązki w seminarium, zaprosił mnie w tę podróż. Podróż w kilku wymiarach. W wymiarze czasowym dwa lata formacji osobistej i posługi seminaryjnej to niemały odcinek czasu. W wymiarze osobowym doświadczyłem przenikania treści poznanych intelektualnie do warstwy duchowej człowieka, z głowy do serca. W wymiarze relacyjnym była ta podróż okazją do przyglądania się sobie dzięki zajęciom warsztatowym, aby móc posługując w formacji przyglądać się innym, aby budować mosty łączące mnie z innymi innych między sobą.

Oczywiście droga z Piotrem wiodła mnie głównie do Tego, który był sensem życia Piotra i głęboko wierzę, że jest również sensem mojego życia – do Jezusa Chrystusa. Wpatrywałem się w Piotra, który najpierw chciał, by Jezus jego słuchał, potem zaczął słuchać Jezusa, aby ostatecznie być Mu posłusznym i dojrzeć, by w posłuszeństwie upodobnić się do Niego całkowicie umierając tak, jak Mistrz, na krzyżu. Modlę się gorąco o wytrwałość na tej drodze, abym nie oglądał się wstecz.

Moim wielkim odkryciem, którego dokonałem będąc w tej Szkole jest potrzeba słuchania Boga, który mówi. Bóg woła do mnie przez słowo, przez liturgię, spotkania i wydarzenia życiowe. Krzyczy, abym miał świadomość, że to On mnie nieustannie stwarza i dopuszcza, abym w swojej wolności w tym uczestniczył. Bardo dziękuję wszystkim, którzy tę Szkołę tworzą, że usłuchali Pana Boga.


ks. Grzegorz Gruszecki
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl