O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Od chodzenia „przed Jezusem” do pójścia „za ...


Od chodzenia „przed Jezusem”
do pójścia „za Nim”

 

Bogu niech będą dzięki za ten dwuletni czas łaski!

Przez decyzję przełożonych  – choć początkowo niezbyt chętnie z mojej strony – Bóg pozwolił mi spotkać Go inaczej niż dotychczas. Droga ze św. Piotrem dla mnie właściwie to się dopiero zaczyna… Jestem świadomy tego, że wiele spotkań z Piotrem na kartach Pisma Świętego, podczas medytacji i dzięki wprowadzeniom księdza dyrektora CFD, ukazało mi moją niewiary, moje ograniczenia, moje niepewności. A jednak bardzo utożsamiam się z tym uczniem i dziękuję za jego powolne nawrócenie z chodzenia „przed Jezusem” do pójścia „za Nim”.

Dzięki Szkole i rekolekcjom, zwłaszcza drugiej sesji, zrozumiałem, że często wyprzedzam mojego Mistrza – Jezusa i pragnę Go przeciągnąć na swoją stronę. Dziękuję Jezusowi i drodze, jaką przebył św. Piotr, że mogłem to zobaczyć u siebie i zapragnąłem pójść za Jezusem. Wiem, że jeszcze do tej rozmowy nad Jeziorem Galilejskim z Jezusem, w której odpowiem z całym przekonaniem, że będę z Nim aż „po krzyż”, jeszcze nie jestem gotowy, jednak zrozumiałem sercem, że bez miłości „żywej” moja odpowiedź Jezusowi byłaby jak ta Piotra z Wieczernika… Dlatego ufam, że wierność codziennemu lectio divina, doświadczenie warsztatów i wykładów oraz bagaż rozmów, wymiany doświadczeń, pomoże mi być wiernym świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa.

Moja dwuletnia „przygoda” duchowej drogi z Jezusem w tej Szkole pozwoliła mi bardziej Mu uwierzyć i pokochać Jezusa, aż do zawierzenia Jemu swojej drogi życia i powołania oraz tych, którym służę.

Dziękuję Tobie, Jezu, za dar Centrum Formacji Duchowej i dar tego, co się dzięki Szkole w moim życiu wydarzyło i zmieniło. 


Wdzięczny uczestnik
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl