O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bóg będzie mnie nadal prowadził i formował ...


Bóg będzie mnie nadal
prowadził i formował

 

Bardzo chciałbym podziękować za ten czas szkoły i za to, co się w niej wydarzyło. Najpierw za to, że mogłem na nowo i głębiej odkryć Słowo Boże. Przez lata bycia w zakonie zatrzymywałem się nad Pismem Świętym, ale dzięki lectio divina i rekolekcjom w tym duchu jeszcze bardziej odkryłem, że jest to Słowo dla mnie osobiście. Zacząłem też lepiej rozumieć, jak Pan Bóg mówi przez Biblię.

Dzięki temu osobowemu spotkaniu z Panem Bogiem miałem też odwagę na warsztatach i w czasie indywidualnych spotkań zmierzyć się z trudnymi dla mnie rzeczywistościami przeszłości oraz własnej uczuciowości. A to, z kolei, myślę, że pomaga mi się jeszcze bardziej otworzyć na relację z żywym Bogiem oraz drugim człowiekiem.

Widzę jak wiele czeka mnie pracy, dlatego też żałuję, że kończy się szkoła, która była dla mnie pomocą we własnych zmaganiach. Patrzę jednak w przyszłość z nadzieją. Widzę bowiem, że uczestnictwo w tej szkole było dla mnie wyrazem Bożej miłości i troski o mnie. Dlatego to daje mi ufność, że On dalej będzie mnie prowadził i formował.

Jeszcze raz dziękuję za wszelkie dobro, którego tutaj doświadczyłem. Niech Pan Bóg Wam błogosławi!


N.N.
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl