O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Drogę powierzam Temu, komu i ty, Piotrze, powierzyłeś życie


Drogę powierzam Temu,
komu i ty, Piotrze, powierzyłeś życie

 

Spotkałem Ciebie, Piotrze, zupełnie inaczej niż do tej pory. Piotr pierwszy spośród Dwunastu – oto moja dotychczasowa wiedza o Tobie. Tak było. Jednak ten czas, pozwolił mi Ciebie poznać inaczej. Tak bardzo normalnie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci przede wszystkim za Twoją naturalność, którą dałeś mi poznać. W Twoim sercu rodziło się tak wiele uczuć, przeżyć, myśli i emocji, które rodzą się także we mnie. Twoje i moje zachowania, pragnienia i oczekiwania, są tak podobne.

Ty jednak okazałeś się wytrwalszym ode mnie. Znalazłeś właściwe miejsce obok Jezusa dla siebie. A ja wciąż szukam tego miejsca. Dzięki Tobie, Piotrze, nie jestem już tak samotny na tej drodze. Pokazałeś mi, że nie warto rezygnować, nie warto poddawać się, odpuszczać. To, co złe, trzeba wypuścić przez łzy, kiedy samotnie trzeba szukać i czekać na Chrystusowe spojrzenie i trzeba słuchać, by usłyszeć niemilknące: „Pójdź za mną”. Dziękuję Ci Piotrze, też za to, że pokazałeś mi wartość tęsknoty. Tak pięknie tęskniłeś za Jezusem, tak nieporadnie to okazywałeś, tak wiele otrzymałeś.

Spotkanie z Tobą, choć wcześniej nie myślałem, że kiedykolwiek do tego spotkania dojdzie, przyniosło mi wiele ulgi. Nie myślę już o tym, że moja droga to rejs samotnego na morzu statku, który nie zna właściwej drogi do portu. Już nie wypływam w żaden rejs sam. Każdą choćby najkrótszą drogę powierzam Temu, komu i Ty nauczyłeś powierzać się życie. Droga do portu jest zawsze wytyczona i strzeżona. Dziękuję Ci. Bywaj zdrów i nie przestawaj przypominać nam o tym, że nawet najdalsze odejście i zabieganie w codziennych sprawach ma szansę powrotu do Mistrza.


uczeń w szkole CFD
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl