O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Życie Słowem zmieniło także mój sposób głoszenia homilii< ...


Życie Słowem zmieniło
także mój sposób głoszenia homilii

 

Jestem wdzięczny Panu Bogu za pierwsze rekolekcje lectio divina, które odprawiłem jeszcze zanim rozpocząłem Szkołę Wychowawców. Był to dla mnie moment odkrycia – odczucia – doświadczenia żywej obecności Jezusa. „Płaski” wydrukowany tekst Biblii stał się nagle „wypukły”, żywy, dotykalny jak osoba.

Dynamika lectio divina podczas Szkoły i kolejne tygodnie rekolekcji były bardzo ważnymi momentami na drodze codziennej zażyłości ze Słowem. „Zażyłość”, „pobyć ze Słowem”, „pobyć z Piotrem” to dla mnie słowa – klucze na tej drodze. Dzięki osobistemu prowadzeniu pozbyłem się (prawie) „zadaniowego” myślenia o lectio divina. Staram się przyjąć Słowo z „hojnością serca” (następne bardzo ważne wyrażenie), dać Mu miejsce i ciepło miłości. Ono owocuje w swoim czasie i według swoich rytmów.

Obecność Jezusa odczuwałem zawsze, ale dopiero Słowo sprawiło, że ta Jego obecność stała się tak dotykalna, prawie że materialna. Ja po prostu wiem, że On jest przy mnie, że jest żywy. To On ożywia moją modlitwę; można powiedzieć, że sam modli się we mnie.

Wprowadzenia do medytacji podane z taką pasją pomagają mi i uczą mnie, jak o lectio divina mówić innym, zwłaszcza klerykom powierzonym mojej opiece. Bardzo chciałbym ich uchronić przed tym, co było moim udziałem w niepraktykowaniu medytacji Słowa. Życie Słowem zmieniło także mój sposób przepowiadania, głoszenia homilii.

Tak się cieszę z CFD i innych miejsc, w których uczy się życia Słowem. Dobrze, że coraz więcej się o tym mówi i pisze.

Teraz, kończąc Szkołę, biorę w drogę Słowo. Wiem, że Ono mnie będzie prowadzić i kształtować.ks. Jacek Kacprzak
Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl