O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? (płyty CD) - ks. Krzysztof ...


Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?

ks. Krzysztof Wons SDS
ceniony rekolekcjonista, kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

Bóg codziennie do nas mówi! Jego Słowo jest zasze Słowem "na teraz", na obecną sytuację naszego życia. Jeśli uwierzymy, że Bóg codziennie kieruje do nas Słowo, życie nasze nabierze głębszego wymiaru. Zauważymy wtedy, że im więcej się modlimy Słowem Bożym, tym "więcej" Bóg jest obecny w naszym życiu. Im głębsze i hojnniejsze jest nasze rozważanie Słowa, tym "bliższy" staje się nam Bóg, "wyraźniej" objawiający się w wydarzeniach dnia.

 

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Wychowanie do słuchania Słowa Bożego:
  milczenie, pragnienie, oczekiwanie Słowa.
   
 • Konferencja II:
  Medytacja w świetle Słowa Bożego:
  słuchanie, przyjmowanie, doświadczenie Słowa.
   
 • Konferencja III:
  Odkrywanie Słowa Bożego w wydarzeniach dnia:
  zachowywanie i trwanie w Słowie.
    
 • Konferencja IV:
  Rozeznawanie i podejmowanie decyzji w świetle Słowa Bożego.
   
 • Konferencja V:
  Praktyka "wieczornego kwadransu przed Bogiem":
  ocena dnia w świetle Słowa Bożego.
    
 • Konferencja VI:
  Zaangażowanie zmysłów na modlitwie Słowem Bożym:
  Ćwiczenie: Praktyczne wprowadzenie do modlitwy obecności.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl