O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  "Dziękuję za 'zarażenie' mnie Słowem Bożym" - świadectwa form ...


Świadectwa uczestników
dwuletniej Szkoły Wychowawców WSD
edycja 2009-2011
 
 
Zachęcamy do lektury świadectw uczestników dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych - edycja 2009-2011. Świadectwa uczestników innych edycji tej inicjatywy formacyjnej w dziale: świadectwa/uczestnicy Szkoły Wychowawców WSD.
 
 
Drogę Piotra nazwałbym „Ewangelią słabości”
(...) Jezus jest orędownikiem naszych słabości. Jest jedynym, który ukochał nasze „osierocone” słabości. Modlitwy ludzkimi słabościami przyjęły kształt krzyża, (...) >>>.

Słowo jest Osobą
Jak zacząć? Najlepiej od początku; może nie w sensie historycznym, ale jakościowym… W seminarium byłem porządnym klerykiem, realizowałem poszczególne punkty dnia... >>>.

Chcę walczyć każdego dnia o przestrzeń pustyni i zagłębiania się w Słowie
(...) Nie nauczyłem się tego w seminarium, a w kapłaństwie jakże często do tej pory zawalałem kontakt ze Słowem Bożym w codzienności. (...) >>>.

Pragnienia, decyzja… i zaczęło się życie Słowem Bożym
Moje życie naznaczone jest także pragnieniami. Jak wiele pojawia się ich w codzienności. Pokazują mi, czym żyję, co dla mnie jest najważniejsze, na co zwracam uwagę... >>>.

Życie Słowem zmieniło także mój sposób głoszenia homilii
Dynamika lectio divina podczas Szkoły i kolejne tygodnie rekolekcji były bardzo ważnymi momentami na drodze codziennej zażyłości ze Słowem. „Zażyłość” ... >>>.

Stał się moim przewodnikiem na drodze wiary i apostolstwa. Mój brat, Piotr
Mam na imię Andrzej, więc Piotr Apostoł jest moim bratem. Choć należymy do tej samej rodziny, to zauważam, że wiele cech i zachowań nas odróżnia... >>>.

Nie przypuszczałem, że potrafię tak milczeć, modlić się…
Pragnę szczególnie podziękować za czas rekolekcji. Nauczony różnymi doświadczeniami podchodziłem do nich trochę z dystansem. Było wiele „przeciw”. Niemniej atmosfera, jaką stworzyliście, a potem podpowiedzi i ta delikatność zupełnie mnie „rozłożyły”. >>>.

Drogę powierzam Temu, komu i ty, Piotrze, powierzyłeś życie
Piotrze, bywaj zdrów i nie przestawaj przypominać nam o tym, że nawet najdalsze odejście i zabieganie w codziennych sprawach ma szansę powrotu do Mistrza. >>>.

Bóg będzie mnie nadal prowadził i formował
(...) żałuję, że kończy się szkoła, która była dla mnie pomocą we własnych zmaganiach. Patrzę jednak w przyszłość z nadzieją. (...) >>>.

Szkoła – Boża odpowiedź na moje obawy
Dzięki składam Bożej Opatrzności za dar dwóch lat, (...) Bóg poprzez tę szkołę przypomniał mi, że jest ze mną i nigdy ze mnie nie zrezygnuje i nie opuści. >>>.

Jezus modli się za mnie, abym nie stracił wiary
(...) Teraz, gdy Szkoła się kończy, wiem, że to wszystko, co jest we mnie, to bezcenny skarb możliwości, umiejętności, które trzeba odkrywać, rozwijać. (...) >>>.

Od chodzenia „przed Jezusem” do pójścia „za Nim”
Bogu niech będą dzięki za ten dwuletni czas łaski! Przez decyzję przełożonych  – choć początkowo niezbyt chętnie z mojej strony – Bóg pozwolił mi spotkać Go inaczej... >>>.

Miłość odnawia tego, który słucha i usłucha Pana
„Miłość odnawia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny”. Słowa te wypowiedział św. Augustyn. Myślę, że to zdanie stanowi syntezę drogi Piotra. >>>.

Dziękuję za „zarażenie” mnie Słowem Bożym
Największe wrażenie zrobiło na mnie to co wydawałoby się, że jest (i powinno być) normalnością w życiu księdza. Jest to modlitwa Słowem Bożym. >>>.

Piotra i moja relacja z Jezusem stawała się coraz głębsza
Doświadczenie słuchania Słowa było dla mnie integralnym elementem Szkoły. Stanowiło pewną całość razem z wykładami, a zwłaszcza z warsztatami. >>>.

„Być z Nim” - drogą do uzdrowienia
W czasie jednych z wprowadzeń do lectio utkwiły mi słowa, że Słowo Boże może pozbierać rozbite kawałki mojego życia w jedną całość. (...) >>>.

„Słowo – klucz”
(...), jak trzeba czytać Słowo Boże. Odkryłem, że dostrzeżenie szczegółów ubogaca i otwiera, – korzystając z obrazowego porównania – „czyni zdjęcie kolorowym” (...). >>>.

W mojej codzienności próbowałem „łamać” Słowo
czas pomiędzy sesjami stawał się „jednym wielkim powrotem – replay” do drogi Piotra w Ewangeliach; powrotem do jego zmagań, rozczarowań, zniechęceń, inspiracji, ... >>>.

Każdy zabiera z tej szkoły ikonę swojego przemienienia, którą namalował
Ksiądz, zakonnik, chrześcijanin, który przestaje czytać słowo Bożego, przestaje widzieć duchowo. (…) Czytanie i medytowanie Słowa Bożego, „dobrze robi na oczy”... >>>.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl