O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Rekolekcje lectio divina ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.
Rekolekcje lectio divina
z Ewangelią św. Marka - pogłębienie
(MP3)

ks. Piotr Stawarz SDS
 
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Trzebini

 


Czas rekolekcji uczy mnie przebywania z Jezusem na pustyni, słuchania Jego Słowa. Gdy taki czas dobiega końca, staję przed nowym zadaniem – mam odkrywać obecność Jezusa tam, gdzie żyję: w moim domu, miejscu pracy, wspól­nocie, apostolstwie. Jak mi to wychodzi? Czy udaje mi się spotykać Jezusa w moim codziennym życiu? Co wykrada mi takie spot­kanie? Jakie przyzwyczajenia stale dochodzą do głosu i czynią moje życie oderwanym od Jego Słowa? Warto pod­jąć te pytania słuchając Słowa Jezusa, by jeszcze głębiej przeżywać swoją więź z Nim.

Płyta "Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Rekolekcje lectio divina z Ewangelią św. Marka - pogłębienie" zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji - wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini w dniach 11-19 sierpnia 2011 r. Temat "Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział" zaproponowano jako tzw. "pogłębienie" osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie (Mk, Mt, Łk, J).

Jest to propozycja kontynuacji drogi zgłębiania Słowa Bożego w oparciu o metodę lectio divina. Podejmując tę drogę indywidualnie, w warunkach codzienności, należy zadbać o momenty pustyni, potrzebny czas na modlitwę Słowem Bożym, a także spotkania z kierownikiem duchowym, aby rozeznawać i obiektywizować doświadczenia rodzące się na osobistej modlitwie.


Tematy konferencji:

Dzień 1: Wprowadzenie w rekolekcje
1. Tekst Ewangelii (Mk 14,26-31; 16,1-7)      
2. Konferencja wprowadzająca w rekolekcje

Dzień 2: Praca i odpoczynek
3. Tekst Ewangelii (Mk 6,7-13.30-33)
4. Wprowadzenie do Meditatio 
5. Wprowadzenie do Oratio
6. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 3: Tradycje i zwyczaje – pomoc czy przeszkoda
 7. Tekst Ewangelii (Mk 7,1-23)
 8. Wprowadzenie do Meditatio
 9. Wprowadzenie do Oratio
10. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 4: Słuchanie Słowa, zwłaszcza trudnego
11. Tekst Ewangelii (Mk 8,27-33)
12. Wprowadzenie do Meditatio
13. Wprowadzenie do Oratio
14. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 5: Ambicje wpisane w serce
15. Tekst Ewangelii (Mk 9,33-37)
16. Wprowadzenie do Meditatio
17. Wprowadzenie do Oratio
18. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 6: Relacje
19. Tekst Ewangelii (Mk 3,31-35)
20. Wprowadzenie do Meditatio
21. Wprowadzenie do Oratio
22. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 7: Drogi do grzechu (dzień spowiedzi)
23. Tekst Ewangelii (Mk 14,53-72)
24. Wprowadzenie do Meditatio
25. Wprowadzenie do Oratio

Dzień 8: Eucharystia – wielka tajemnica
26. Tekst Ewangelii (Mk 14, 12-25)
27. Wprowadzenie do Meditatio
28. Wprowadzenie do Oratio
29. Wprowadzenie do ContemplatioProwadzenie - ks. Piotr Stawarz SDS - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl